Головний редактор журналу:

Мартинюк Валерій Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій Хмельницького національного університету.

Заступник головного редактора:

Бойко Юлій Миколайович, д.т.н., професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки, начальник науково-дослідної частини Хмельницького національного університету.

Відповідальний секретар:

Федула Микола Васильович, к.т.н., старший викладач кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій Хмельницького національного університету.

Члени редколегії:

Бармак Олександр Володимирович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету.

Бедратюк Леонід Петрович, д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Хмельницького національного університету.

Бубулис Алгимантас, д.т.н., професор, старший науковий співробітник Дослідницького центру мехатроніки та інформатики Каунаського технологічного університету (Литва).

Васілевський Олександр Миколайович, д.т.н., професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету.

Говорущенко Тетяна Олександрівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету.

Калачинський Томаш, PhD, професор Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Косенков Володимир Данилович, к.т.н., професор, завідувач кафедри фізики та електротехніки Хмельницького національного університету

Коробко Євгенія Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач лабораторією реофізики і макрокінетики Інституту тепло- і масообміну ім. О.В. Ликова Національної академії наук, м. Мінськ (Білорусь).

Кулаков Павло Ігорович, д.т.н., професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету.

Кухарчук Василь Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки та промислової електроніки Вінницького національного технічного університету.

Кучерук Володимир Юрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету.

Лампасі Алессандро, PhD, професор Національного агентства з питань нових технологій, енергетики та сталого економічного розвитку, (Італія).

Лукасевіч Марцін, PhD, професор Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Мрозинський Адам, PhD, професор, директор Регіонального центру інновацій - Центру трансферу технологій Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Мусяль Януш, PhD, професор, заступник декана факультет машинобудування Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Ортігуейра Мануель Дуарте, PhD, професор Нового університету Лісабону, (Португалія).

Поморова Оксана Вікторівна, д.т.н., професор кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету.

Походило Євген Володимирович, д.т.н., професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету “Львівська політехніка”.

Психалінос Костас, PhD, професор університету Петрас, (Греція).

Ройзман Вілен Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікації та радіотехніки Хмельницького національного університету, заслужений діяч науки та техніки України.

Савенко Олег Станіславович, к.т.н., професор, декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету.

Семенко Анатолій Іларіонович, академік Академії зв’язку України та Міжнародної академії інформатизації, д.т.н., професор Державного університету телекомунікацій, лауреат Державної премії СРСР.

Сорокатий Руслан Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету.

Сурду Михайло Миколайович, д.т.н., професор, лауреат державної премії СРСР заст. директора інституту прецизійних вимірювань, «Укрметртестстандарт», м. Київ.

Шарпан Олег Борисович, д.т.н., професор кафедри теоретичних основ радіотехніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.