КОЛІРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КОСМОЗНІМКІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВІДБИТОГО ТА РОЗСІЯНОГО СВІТЛА

  • І. І. ПОЛОВИНКО
  • А. І. КАШУБА
Ключові слова: космознімки, колірні моделі, гістограми, відбивання та розсіяння світла

Анотація

Представлена робота присвячена проблемі обробки космознімків, що є однією з найбільш актуальних галузей data
science в області добування корисної інформації з великого масиву. На даний час існує ряд потужних комп’ютерних програм
для обробки космознімків, які, однак,не завжди враховують всі особливості зображень, а також, як правило, їх використання
є досить трудомістким. У роботі використана RGB модель, у якій кожен колір представляється червоними, зеленими і синіми
первинними компонентами. Реалізована програма для обробки зображень мовою C#, завдяки якій можна ефективно
змінювати зображення з метою покращення його сприйняття зором. Об’єктом дослідження, для колірної обробки, було
використано космознімки річки Серет. У видимій області спектру виділено рівномірні тематичні зони, які відповідають за
наявність води, рослинності та ґрунту. Рівномірність вибраної ділянки підтверджена колірною та гістограмною обробкою.
Подібна картина, але меншої інтенсивності, спостерігається при реєстрації випромінювання, яке походить від фрагменту
річки, що покритий зеленими насадженнями. При цьому синя складова практично непомітна, хоча на гістограмі її
інтенсивність порівняльна з іншими складовими. Отриманий результат пояснюється релеївським розсіянням на молекулах
води розташованих у поверхневих шарах. Дане явище можна пояснити вищою інтенсивністю (майже у п’ять разів) синього
світла в порівнянні з червоним

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА