МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПУАССОНА ПОЛІМЕРНОГО АУКСЕТИКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЬОХ ТИПІВ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ

  • В. А. МАЩЕНКО
Ключові слова: поздовжня, поперечна та поверхнева акустичні хвилі, швидкість поширення хвилі, рівняння Релея, коефіцієнт поглинання хвилі.

Анотація

В статті розглянуто три випадки визначення комплексного динамічного коефіцієнта Пуассона полімерного
ауксетика при поширенні у ньому поздовжньої, поперечної та поверхневої акустичних хвиль.
На основі співвідношень теорії пружності і експериментальних значень швидкостей поширення поздовжньої та
поперечної хвиль і коефіцієнтів їх поглинання проведені розрахунки дійсної та уявної частини коефіцієнта Пуассона для
термопластичного поліуретану. Експериментальні значення швидкостей поширення поздовжніх та поперечних хвиль і
коефіцієнтів їх затухання були визначені за допомогою імпульсного імерсійного ультразвукового методу.
Отримано розв’язок рівняння Релея при поширенні у ауксетику поперечної та поверхневої акустичних хвиль.
Використання рівняння Релея та модельних підходів до процесів поглинання акустичних хвиль дозволило отримати
співвідношення та характеристичні рівняння для розрахунку складових комплексного коефіцієнта Пуассона полімерного
ауксетика при поширенні у ньому, відповідно, поверхневої та поперечної хвиль і поверхневої та поздовжньої хвиль.
Запропоновано конструкцію експериментального стенду для збудження та прийому поверхневих хвиль Релея у
полімерному ауксетику із коефіцієнтом Пуассона близьким до мінус одиниці. Розроблено методику вимірювань для
визначення швидкості поширення поверхневої хвилі Релея і коефіцієнту її поглинання та перевірки адекватності отриманих
експериментальних даних.
Аналіз отриманих значень дійсної та уявної частин комплексного коефіцієнта Пуассона для термопластичного
поліуретану вказує на адекватність запропонованих модельних представлень і хорошу відтворюваність результатів при
розрахунках на основі парних експериментів.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА