АЛГОРИТМ ТА ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ОПОРОМ РЕЗИСТИВНОГО ТЕРМОДАТЧИКА

  • В. І. ЛАТЕНКО
  • Р. Д. МИРОНОВ
  • І. А. ОРНАТСЬКИЙ
  • Д. М. ЛОГВИНЕНКО
Ключові слова: алгоритм, програма, розв’язання рівняння, ітерація, датчик температури, похибка, точність, опір, розрахунок, числовий, діапазон

Анотація

Розроблено алгоритм ітераційного розв’язання у числовому вигляді рівняння Календара -Ван Дусена четвертого
ступеня, що описує залежність електричного опору резистивного термодатчика Pt100 від температури в діапазоні мінусових
температур. Наводиться лістинг програми на платформі VBA для Excel, яка реалізує розроблений алгоритм розрахунку.
Працездатність програми підтверджується результати розрахунків. Досліджуються питання точності розрахунків, яку
забезпечує програма, та необхідної для цього кількості ітерацій.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА