АНАЛIЗ ЯКОСТI МЕТОДIВ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ З ДОПОМОГОЮ МОМЕНТНИХ IНВАРIАНТIВ

  • Л. П. БЕДРАТЮК
  • Г. І. БЕДРАТЮК
Ключові слова: якість зображення, масштабування , інтерполяція зображення, індекси якості, нормалізовані інваріанти

Анотація

В роботі запропоновано новий метод оцінки якості масштабування напівтонових зображень на основі
геометричних моментів зображення. Вводиться поняття нормалізованих моментів довільного порядку і доводиться, що
вони не змінюється при масштабуванні зображень і тому можуть слугувати мірою для оцінки якості зображень при
масштабуванні. Проведені числові експерименти показали, що нормалізовані моменти ефективно виявляють спотворення
зображення при різних типах інтерполяції і поводять себе аналогічно як і відомі індекси якості зображень.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА