ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОТОКОВОГО ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ

  • О. В. ГРЕСЬ
  • Г. М. РОЗОРІНОВ
  • Ю. Г. ПІЛЬКЕВИЧ
  • М. Ю. КОСТЯК
  • Л. Т. ПАРХУЦЬ
Ключові слова: псевдовипадкова послідовність, логістичне відображення, шифрування, кодування.

Анотація

В роботі запропоновано програмну реалізацію системи кодування-декодування інформації з додатковим потоковим
шифруванням псевдовипадковими послідовностями, що генеруються на основі логістичного відображення. Додаткове
шифрування унеможливлює розшифрування інформації, якщо третій стороні не відомі значення початкових умов
логістичного відображення, що використовується для генерування послідовностей шифрування. Запропонована система
була реалізована на програмному рівні з використанням сучасних програмних засобів, зокрема мови програмування С++.
Робота системи досліджувалась на прикладі кодування текстової інформації. Результати тестування показали, що
запропонована система має більшу швидкодію на 10 % у порівнянні з аналогічними системами стиснення та шифрування
інформації на основі дискретних відображень

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА