МЕТОДИКА ПОЛЯРНОГО КОДУВАННЯ В 5G МОБІЛЬНИХ ЗАСОБАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З БАГАТОПОЗИЦІЙНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ

  • І. С. ПЯТІН
  • Ю. М. БОЙКО

Анотація

Полярний код застосовується для керуючої інформації низхідної лінії зв’язку і висхідної лінії зв’язку (DCI/UCI) для
розширеного мобільного широкосмугового зв’язку (eMBB), а також для широкомовного каналу (BCH). Схема канального
кодування представляє собою комбінацію виявлення помилок, виправлення помилок, узгодження швидкості, перемеження
бітів і відображення інформації на фізичні канали управління або транспортного рівня. У статті досліджена модель низхідної
лінії зв’язку з полярним кодуванням і видами модуляції (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) по каналу передачі з AWGN.
Досліджено завадостійкість схем з полярним кодуванням та різними кодовими швидкостями. Проаналізована структурна
схема моделі прийняття рішення про режим модуляції цифрової системи зв’язку. Досліджені залежності BER від ефективної
швидкості полярного коду з різними видами модуляції. На основі отриманих залежностей розроблений алгоритм вибору виду
модуляції для кодової швидкості R=0,5.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА