АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ

  • О. В. БАРМАК
  • О. Д. КАЛИТА
  • Е. А. МАНЗЮК
Ключові слова: розпізнавання мімічних проявів емоції, ггіперплощинна класифікація, спрощена модель.

Анотація

В статті проведено аналіз системи Fascial Action Coding System (FACS) Полла Екмана та спрощеної моделі яка
уможливлює реалізацію розпізнавання емоційних проявів на обличчі швидким чином. Аналіз було проведено на основі даних
отриманих Amsterdam Interdisciplinary Centre for Emotion (AICE).
У запропонованій моделі реалізована гіперплощинна класифікація мімічних проявів основних емоційних станів.
Основною перевагою запропонованого підходу є невелика обчислювальна складність, що дасть змогу реалізувати
розпізнавання змін емоційного стану людини за мімічними проявами без використання спеціалізованого обладнання (для
відео-камер з низькою роздільною здатністю або на великій відстані). Сферою застосування виступає контроль за водієм під
час керування транспортом, оператором складного виробництва тощо.
Проведення дослідження та обробка зібраних даних дозволили виділити основні ділянки обличчя, що впливають
на відображення емоційних станів. Це ділянки обличчя з бровами, очами та ротом.
Для визначення форм групування станів як відображення сукупності ознак було застосовано підхід, що дозволив
використати методи візуалізації даних. Це було необхідно для наочного відображення характерних форм групування даних.
Саме такі груповані дані і визначають класи емоційних проявів.
Важливим аспектом стала можливість встановлення границь розділення класів, тобто емоційних станів.
Розташування границь може коректуватися залежно від якості та кількості даних. Така форма адаптації дозволила
застосовувати технологію розпізнавання мімічних проявів емоцій більш гнучко та адаптувати її. Незважаючи на те, що
мімічні прояви в силу фізіологічних особливосте є типовими проявами емоції, границі розділення даних необхідно
коректувати для точного розмежування класів емоцій. Це дозволяє гіперплощинна класифікація.
Основною перевагою запропонованого підходу була невелика обчислювальна здатність. Вона дала змогу
реалізувати розпізнавання змін емоційного стану людини за мімічними проявами на обличчі без використання
спеціалізованого обладнання

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА