ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

  • А. І. ОНИСЬКО
  • І. В. СЕМЕНИШИНА
  • Я. В. КРУПСЬКИЙ
Ключові слова: інвестування, управління проектами, автоматизація, консалтинг.

Анотація

У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти прийняття інвестиційних рішень за допомогою сучасних
комп’ютерних технологій, дається визначення основних понять, проводиться порівняння найпоширеніших сучасних програм,
які використовуються українськими підприємствами.
Проаналізовано переваги та недоліки більш розповсюджених програм автоматизації розробки інвестиційних
проектів з боку адаптації їх до використання в умовах українського законодавства.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА