МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ТА ВІДМОВОСТІЙКОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РУЙНУЮЧОГО ВПЛИВУ ЗЛОВМИСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • М. В. СТЕЦЮК
  • А. В. ГОРОШКО
  • Б. О. САВЕНКО
Ключові слова: мережа приманок, зловмисні дії, виявлення комп’ютерних атак, прогнозування, корпоративні комп’ютерні мережі.

Анотація

В статті розроблений підхід до визначення ефективності інформаційних технологій (ІТ) на основі врахування
кількісних величин, які характеризують відмовостійкість та живучість, та може бути розширений для врахування інших
характеристичних величин. Для забезпечення відмовостійкості та живучості ІТ розроблено систему заходів, в результаті
виконання яких отримано ІТ вузькоспеціалізованого використання для різних сфер застосування, де супроводжуванні
процеси відносяться до ірреального або нереального часу із досить високими параметрами відмовостійкості, живучості та
загалом резилентності і, в той же час, прийнятним рівним фінансових витрат на її експлуатацію в умовах руйнуючого впливу
зловмисного програмного забезпечення.
В результаті використання розроблених заходів було отримано ІТ вузькоспеціалізованого використання для різних
сферах застосування, де супроводжуванні процеси відносяться до ірреального або нереального часу із досить високими
параметрами відмовостійкості, живучості та загалом резилентності і, в той же час, прийнятним рівним фінансових витрат на
її експлуатацію.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА