ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ СИНХРОНІЗАЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНОГО ПРИСТРОЮ В ХОДІ СТЕЖЕННІ ЗА НЕСУЧОЮ ЧАСТОТОЮ

  • О. Л. ТУРОВСЬКИЙ
Ключові слова: синхронізація несучої частоти, замкнута система синхронізації, комбінована система синхронізації, синтез розірваного зв’язку, порядок астатизму.

Анотація

В роботі розглянуті питання підвищення ефективності системи фазової синхронізації фазокогерентних систем
телекомунікації і управління в радіотехнічних пристроях. А саме, подано результати синтезу та аналізу схеми побудови
комбінованої системи фазової синхронізації при умові зменшення сталих динамічних похибок в ході стеженні за несучою
частотою, фаза якої модульована детермінованим допплерівським сигналом. В результаті досліджень встановлено, що
синтез розімкнутого каналу в комбінованих системах синхронізації дозволяє реалізувати їх по інваріантним схемам, які
забезпечують зменшення сталих динамічних похибок шляхом підвищення порядку астатизму. Застосування в якості
розімкнутого зв'язку частотного дискримінатора, дозволяє підвищити порядок астатизму комбінованої системи синхронізації
системи до другого порядку. Розімкнутий канал виконаний у вигляді паралельного (послідовного) включення двох ланок
частотного дискримінатора з запропонованою в роботі передавальною функцією дозволяє підвищити порядок астатизму до
третього та вище порядку та не впливає на стійкість системи. Проведений в роботі аналіз запропонованих схем показав, що
впливу на дисперсію фазової помилки системи синхронізації можна досягнути зміною параметрів ланки розірваного зв’язку
схеми побудови вказаної системи.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА