АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІОНІВ ВОДНЮ

  • О. К. ЯНОВИЦЬКИЙ
  • Л. Е. БАЙДИЧ
  • І. В. ФОРКУН
Ключові слова: гальванічне покриття, чутливий елемент активності іонів, аналого-цифровий перетворювач, блок управління, ежектор, розподільник потоку, магістраль рециркуляції електроліту, ванна електроліту, ванна промиваючого розчину, електромагнітний клапан.

Анотація

Розглядаються питання регулювання величини кислотності електроліту в гальванічних ваннах автоматизованих
автооператорних гальванічних лініях. Процедура відбору зразків розчинів електролітів та визначення рН проводиться
працівниками хімічної лабораторії з ціллю подальшої корекції кислотного електроліту. В роботі пропонується автоматизація
процесу регулювання концентрації іонів водню. Ідея заключається в тому, що за певний період часу автоматично
проводиться вимір датчиком кислотності значення рН електроліту і визначається ΔрН. Це значення аналізується за
допомогою мікропроцесора і видається команда на блок управління для здійснення корекції електроліту електроліту шляхом
добавки відповідного коригуючого розчину. При трьохпозиційному регулюванні кислотності електроліту коли рНвим<рНmin
включається блок коригуючого розчину, підвищується рН електроліту, в разі умови коли рНвим≥рНmax включається інший
блок коригуючого розчину. Підвищення точності регулювання кислотності забезпечує зниження витрати корегуючих
розчинів, підвищення продуктивності автоматизованих автооператорних гальванічних лініях і підвищення якості виробів.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА