ПРОЕКТУВАННЯ СЕНСОРНИХ ЛЮДИНО-МАШИННИХ ІНТЕРФЕЙСІВ З ФІЛЬТРАЦІЄЮ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ

  • М. В. ФЕДУЛА
  • Ю. П. КЛЬОЦ
  • Ю. В. ФОРКУН
Ключові слова: людино-машинний інтерфейс, сенсорна панель, механічні коливання, обробка сигналів, фільтрація.

Анотація

Розвиток автоматизованих систем керування протягом останніх десятиліть вимагає значних змін та вдосконалення
людино-машинних інтерфейсів. Відомі кнопкові панелі керування не відповідають умовам, необхідним для реалізації
ефективної людино-машинної взаємодії. Протягом останнього десятиліття відбувається активний розвиток маніпуляторів і
сенсорних панелей, що забезпечують більш ефективну взаємодію людини із складними автоматизованими системами.
Основна задача, яка вирішується в процесі проектування ефективних людино-машинних інтерфейсів, полягає у
досягненні високої ефективності подання людині інформації про роботу пристрою та високої ефективності передачі команд
від людини до пристрою, з мінімальними часовими затримками.
У роботі розглянуто особливості проектування сенсорних людино-машинних інтерфейсів з фільтрацією механічних
коливань. Фільтрація коливань дозволяє значно підвищити точність ідентифікації дій оператора. Збільшення точності
ідентифікації дозволяє знизити ймовірність помилок при інтерпретації та подальшому виконанні команд оператора
автоматизованою системою.

Опубліковано
2020-12-07
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА