Врівноваження цукрових центрифуг методом автоматичного балансування

  • V.P. Tkachuk
  • K.S. Sokolan
  • J.S. Sokolan
Ключевые слова: ротор, дисбаланс, автоматичне балансування (балансування рідиною), автобалансуючий пристрій, центрифуга

Аннотация

У статті викладено матеріали, які висвітлюють принцип роботи центрифуг для розділення утфелю на цукрових заводах та шляхи підвищення надійності і якості їх роботи. Нерівномірний розподіл утфелю внаслідок його низької або підвищеної в'язкості по висоті ротора викликає вібрацію центрифуги під час завантаження або при розгоні ротора і, як наслідок, суттєво підвищується рівень шуму. В інженерній практиці часто доводиться розробляти заходи щодо зменшення вібрацій на шляху її поширення від джерела до суміжних машин. Зокрема розглянуто причини виникнення підвищених вібрацій центрифуг внаслідок незрівноваженості під час їх роботи. Запропоновано шляхи зниження вібрацій за рахунок застосування автобалансуючих пристроїв та наведено результати експериментальних досліджень на дослідному стенді. На підставі експериментальних і теоретичних досліджень розроблена конструкція комбінованого рідинно-кулькового автобалансуючого пристрою, застосування якого дозволяє знизити вібрації ротора не менше, ніж в 2,5 рази у всьому діапазоні частот обертання.

Литература

1. Domaretckiy V.A. Technology of alimentary products. / V.A. Domaretckiy, M.V. Ostapchuk, A.I. Ukrainetc – K.: НУХТ, 2003.- 569 p.
2. Goroshko A. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice / A. Goroshko, V. Royzman, M. Zembytska // Ilona Drach, Vilen Royzman, Vitalii Tkachuk, Andrii Goroshko System Analysis of Automatic Balancing (Self-Balancing) Machine Rotors with Liquid Working Bodies on the Example of Drum Type Washing Machines // Volume 2, August 2018, pp. 26-60, ISBN 978-609-96036- 0-5 Published by JVE International Ltd. [Електрон. ресурс] / Book Series. JVE Journals – available at: https://www.jvejournals.com/bookseries
3. Cholovskiy R.G. Vibrations and auto-balancing of machinges with vertical rotation axis and changea-ble rotor imbalance: dissertation of candidate of science: 05.02.02 – 1999.
4. Roizman V.P. Differences of automatic balancing for rotors with horizontal and vertical rotation axes / V.P. Roizman, V.P. Tkachuk, I.V. Drach // Collection of scientific works B. Khmelnitskiy NAFSU, series: na-tional defense and technical sciences – Khmelnitskiy, NAFSU, 2015. – p. 64-67.
5. Skubachevskiy G.S. Aviational gas-turbine engines. Calculations and constructions of details. / G.S. Skubachevskiy – M.: Mechanic engineering, 1974. – p. 266-269.
Опубликован
2019-05-05
Раздел
Статьи