Оцінка триботехнічних характеристик та сигналів акустичної емісії для пари тертя сталі 30ХГСА та дюралюмінію Д16, модифікованого сплавом ВК8

  • O.A. Mikosianchyk National Aviation University, Kyiv, Ukraine
  • V.V. Tokaruk National Aviation University, Kyiv, Ukraine
  • R.G. Mnatsakanov National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Ключевые слова: акустична емісія, знос, дюралюміній Д16, сплав ВК8, електроіскрове легування, структурна пристосованість

Аннотация

Розглянуто застосування методу акустичної емісії для дослідження процесів структурної пристосованості при терті в умовах ковзання для трибосистеми сталі 30ХГСА та дюралюмінію Д16, на поверхню якого методом електроіскрового легування нанесено сплав ВК8 з подальшою обробкою поверхні поверхневим пластичним деформуванням. Встановлено формування зносостійких вторинних структур за рахунок збільшення інтенсивності тепловиділення в фрикційному контакті, що призводить до зростання механо-хімічної активації поверхневих шарів металу. Модифікування дюралюмінію Д16 електроіскровим покриттям ВК8 забезпечує зниження усередненої потужності акустичної емісії в 2 рази на етапі припрацювання шляхом зменшення напружено-деформованого стану поверхневих шарів та зменшенні здатності матеріалу ВК-8 поглинати механічну енергію в процесі деформації. Встановлена кореляційна залежність загального вагового зносу пар тертя та усередненої потужності акустичної емісії.

Литература

1. Fan Y., Gu F., Ball A. Modelling acoustic emissions generated by sliding friction / Y. Fan, F. Gu, A. Ball // Wear, 2010, Vol. 268, Is. 5–6, P. 811-815.
2. Lingard S., Ng K.K. Аn investigation of acoustic emission in sliding friction and wear of metals / S. Lingard, K.K. Ng// Wear, 1989, Vol. 130, Is. 2., P. 367-379.
3. Benabdallah H. S., Aguilar D. A. Acoustic Emission and Its Relationship with Friction and Wear for Sliding Contact / H. S. Benabdallah, D. A. Aguilar // Tribology Transactions. – 2008. – Vol. 51, Is. 6, P. 738-747.
4. Aljuminievye splavy. V kn.: Aviacija: Jenciklopedija / Gl. red. G. P. Svishhev. – M.: Nauch. izd-vo «Bol'shaja ros. jencikl.»: Centr. ajerogidrodinam. institut im. N. E. Zhukovskogo, 1994, 736 р.
5. Aleksandrov V. D. Poverhnostnoe uprochnenie aljuminievyh splavov / V. D. Aleksandrov: dis. … dokt. tehn. nauk: 05.02.01 / V. D. Aleksandrov, Moskva, 2002, 410 р.
6. Jurchenko E.V., Jurchenko V.I., Dikusar A.I. Nanostrukturirovanie poverhnosti iz aljuminievyh spla-vov v uslovijah jelektroiskrovogo legirovanija / E.V. Jurchenko, V.I. Jurchenko, A.I. Dikusar // Nanoinzhenerija, 2013, No 2, рр.12-24.
7. Aljuminij i ego splavy: Uchebnoe posobie / Sost. A.R.Luc, A.A. Suslina. – Samara: Samar. gos. tehn. un-t, 2013, 81 р.
8. Uprochnenie poverhnostnogo sloja aljuminievogo splava AMg6 s pomoshh'ju kombinirovannoj jelek-troiskrovoj i ul'trazvukovoj udarnoj obrabotki / G. I. Prokopenko, B. N. Mordjuk, V. F. Mazanko, N. A. Efimov, N. A. Piskun // Metallofizika i novejshie tehnologii, 2013, t. 35, No 10, рр. 1391–1406.
9. Stadnichenko V.N. Avtomatizirovannaja sistema tribodiagnostiki / V.N. Stadnichenko // Problemi tertja ta znoshuvannja, 2006, No 46, рр.51-63.
10. Filonenko S.F., Stadnychenko V.M. Definition of contact stress in friction units on the basis of the acoustic emission method / S.F.Filonenko, V.M. Stadnychenko // Aviation, 2009, Vol.13, No 3, рр.72-77.
11. Zakonomіrnostі zmіni tribotehnіchnih parametrіv ta signalіv akustichnoї emіsії dlja pari tertja 30HGSA - D16 / V.V. Tokaruk, O.O. Mіkosjanchik, R.G. Mnacakanov, A.P. Kudrіn // Problemi tertja ta znoshuvannja, 2019, No 2 (83), рр. 19-28.
12. Poverhnostnaja prochnost' materialov pri trenii / B.I. Kosteckij, I.G. Nosovskij, A.K. Karaulov i dr. / pod. obshh. ped. d.t.n. Kosteckij B.I. - K.: Tehnika, 1976, 296 р.
Опубликован
2019-07-29
Раздел
Статьи