Исследование износа контактной пары трения «канатный блок - канат»

  • D.D. Marchenko Nikolaev national Agricultural University, Nikolaev, Ukraine
Ключевые слова: пара трения, проскальзывание, качение, смятие, коэффициент трения, обкатывание роликом

Аннотация

Проведены трибологические исследования изнашивания пары трения «канатный блок - канат» при качении с учетом проскальзывания. Было обнаружено, что изнашивание пары трения не зависит от твердости контактирующих поверхностей, с проскальзыванием менее 5%. С уменьшением шероховатости поверхности коэффициент трения для поверхностей, которые имеют смазку, уменьшается. Показано, что проскальзывание до 2% приводит к резкому изменению коэффициента трения, после чего он остается практически не изменённым из-за распространения скольжения на всю площадь контакта. Деформация смятия увеличивается, при повышении проскальзывания, если касательные напряжения достаточно велики

Литература

1. Markov D. P. Tribologicheskie aspekty povyshenija iznosostojkosti i kontaktno-ustalostnoj vynos-livosti koles podvizhnogo sostava: dis. … doktora tehn. nauk : 05.02.04 / Markov Dmitrij Petrovich. — M., 1996. — 386 s.
2. Bushe N. A. Sovmestimost' trushhihsja poverhnostej / N. A. Bushe, V. V. Kopyt'ko. — M. : Nauka, 1981. — 128 s.
3. Popov A. P. Kontaktnaja zadacha naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija tel pri rabote stal'nogo kanatnogo bloka i trosa / A. P. Popov, B. I. Butakov, D. D. Marchenko // Problemi tribologії. — Hmel'nic'kij, 2011. — № 1. — S. 29—36.
4. Marchenko D. D. Kincevo-elementne modeljuvannja kontaktnoi' vzajemodii' pry roboti stal'nyh kanat-nogo bloku i kanatu / D. D. Marchenko // Problemy trybologii'. — Hmel'nyc'kyj, 2013. — № 1. — S. 86—93.
5. Kuz'menko A. G. Zakonomernosti proskal'zyvanija pri vnutrennem i naruzhnom kachenii cilindrov. Jeksperiment (Chast' 1) / A. G. Kuz'menko // Problemi tribologії. — Hmel'nic'kij, 2012. — № 2. — S. 121—126.
6. Butakov B. I. Povyshenie kontaktnoj prochnosti stal'nyh detalej obkatyvaniem ih rolikami / B. I. Buta-kov, D. D. Marchenko // Suchasnі problemi tribologії : mіzhnar. nauk.-tehn. konf., 19-21 travnja 2010 r. : tezi dop. — K. : ІVC ALKON NAN Ukraїni, 2010 — S. 74.
7. Butakov B. I. Razrabotka sposoba obkatyvanija rolikami stal'nyh detalej s cel'ju povyshenija ih kon-taktnoj prochnosti / B. I. Butakov, D. D. Marchenko // MOTROL. Commission of Motorization and Power In-dustry in Agriculture Polish Academy of Sciences Branch of Lublin Ropczyce School of Engineering and Man-agement. — Lublin, 2008. — Vol. 10V. — R. 15—28.
8. Shkol'nik L. M. Tehnologija i prisposoblenija dlja uprochnenija i otdelki detalej nakatyvaniem / L. M. Shkol'nik, V. I. Shahov. — M. : Mashinostroenie, 1964. — 184 s.
9. Butakov B. I. Povyshenie kontaktnoj prochnosti stal'nyh detalej s pomoshh'ju poverhnostnogo plas-ticheskogo deformirovanija / B. I. Butakov, D. D. Marchenko // Problemi tribologії. — Hmel'nic'kij, 2008. — № 1. — S. 14—23.
10. Issledovanie sostojanija poverhnostnogo sloja valov obkatannyh rolikami / B. I. Butakov, D. D. Marchenko, V. A. Artjuh, A. V. Zubehina // Tehnologii uprochnenija nanesenija pokrytij i remonta: teorija i praktika : materialy 14-j mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 17 – 20 aprelja 2012 g. : tezisy dokl. : v 2 ch. — Sankt – Peterburg, 2012. — Ch. 2. — S. 50—64.
11. Pat. 93252 Ukrai'na, MPK V 24 V 39/04. Sposib chystovoi' ta zmicnjujuchoi' obrobky poverhon' til obertannja skladnogo profilju i prystrij dlja jogo zdijsnennja / B. I. Butakov, V. S. Shebanin, G. S. Butakova, D. D. Marchenko ; zajavnyk i patentovlasnyk Mykolai'vs'kyj derzhavnyj agrarnyj universytet. – № a200815098 ; zajavl. 29.12.2008 ; opubl. 12.07.2010, Bjul. № 13.
Опубликован
2019-07-30
Раздел
Статьи