МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПОСОБУ ЗБЕРІГАННЯ НА АБРАЗИВНУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН

  • В.І. Дворук
  • К.В. Борак

Аннотация

Проаналізовано існуючі методики і запропоновано нову методику дослідження впливу способу зберігання (в різних ґрунтово-кліматичних зонах України), консервації та термічної обробки сталі на абразивну зносостійкість робочих органів ґрунтообробних машин.

Литература

1. Bobric'kij V.M. Pіdvishhennja znosostіjkostі rіzal'nih elementіv robochih organіv gruntoobrobnih mashin, dis. kand. teh. nauk: 05.02.04., Kіrovograd, 2007. 182 р.
2. Tkachev V.N. Rabotosposobnost' detalej v uslovijah abrazivnogo iznashivanija. M.: Mashinostroenie, 1995. 336 р.
3. Aulіn V.V., Bobric'kij V.M., Solovih Є.K. Analіz harakteru znoshuvannja lez ґruntorіzhuchih detalej ta pіdvishhennja їh resursu lazernimi tehnologіjami. Zagal'noderzhavnij mіzhvіdom-chij naukovo-tehnіchnij zbіrnik. Konstrujuvannja, virobnictvo ta ekspluatacіja s/g mashin, Kіrovograd, 2005. Vip. 35. PP. 153-157.
4. Bojko A.I., Balabuha A.V. Issledovanie formy estestvenogo iznosa monometalicheskih lezvij pochvoobraba-tyvajushhih mashin. Zbіrnik naukovih prac' Kіrovograds'kogo nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu. Tehnіka v sіl's'kogospodars'komu virobnictvі, galuzeve mashinobuduvannja, avtomatizacіja. Kіrovograd: KDTU. 2000. Vip. 6. PP. 78-82.
5. Kosteckij B.I. Soprotivlenie iznashivaniju detalej mashin. M.-K. Mash-giz, 1959. 476 p.
6. Severnev M.M. Iznos detalej sel'skohozjajstvennyh mashin. L.: Kolos, 1972. 288 p.
7. Pat. 59681 Ukraїna, MPK G01N3/00 Sposіb doslіdzhennja materіalіv ta pokrittіv na znosostіjkіst'. S.M. Geruk, M.A. Savchenko, K.V. Borak, u 2010 13233; zajav. 08.11.2010, opubl. 25.05.2011, Bjul. No 10, 2011 r.
8. Pat. 57585 Ukraїna, MPK A01V23/00 Ustanovka dlja doslіdzhennja znosostіjkostі materіalіv ta pokrittіv. S.M. Geruk, M.A. Savchenko, K.V. Borak, u 2010 07973; zajav. 25.06.2010; opublіk. 10.03.2011, Bjul. No 5, 2011.
9. Geruk S.M., Borak K.V. Metodika laboratornih viprobovuvan' na znosostіjkіst' zrazkіv, zmіcnenih elekt-roerozіjnoju obrobkoju, Mіzhnarodnij naukovij zhurnal “Problemi tribologії”. Hmel'nic'kij, HNU, 2010. No 4. PP. 60-65.
Опубликован
2014-05-08
Раздел
Статьи