1.2011
 


Науковий журнал

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІСНИК

Хмельницького

національного

університету

 

 

 

 

Технічні науки

 

 

 

 

 

 

Хмельницький 2011


ВІСНИК
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

 

Затверджений як фахове видання

Постановою президії ВАК України від 19.01.2006 № 2-05/1

(бюлетень ВАК України № 2 від 2006 р.)

 

Засновано в липні 1997 р.                                       Виходить 6 разів на рік

 

Хмельницький, 2011, № 1 (172)

 

Засновник і видавець: Хмельницький національний університет

(до 2005 р. – Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький)

 

Головний редактор

Скиба М. Є., заслужений працівник народної освіти України,
д. т. н., професор, академік МАІ, академік УТА,
ректор Хмельницького національного університету

Заступник головного редактора

Параска Г. Б., д. т. н., професор, проректор
Хмельницького національного університету

Голова редакційної колегії

Шинкарук О. М., д. т. н., професор, завідувач кафедри
радіотехніки та зв’язку Хмельницького національного університету

Відповідальний секретар

Гуляєва В. О., завідувач відділом інтелектуальної власності Хмельницького національного університету

 

Члени редколегії
Технічні науки

к.т.н. Баннова І.М., д.т.н. Гладкий Я.М., к.т.н. Домбровський А.Б., к.т.н. Драпак Г.М., д.т.н. Диха О.В.,

д.т.н. Калда Г.С., д.ф-м.н. Качурик І.І., д.т.н. Кіницький Я.Т., д.т.н. Ковтун В.В., д.т.н. Костогриз С.Г.,

д.т.н. Кострицький В.В., д.т.н. Кузьменко А.Г., д.т.н. Локазюк В.М., д.т.н. Либа В.П., д.т.н. Мазур М.П.,

к.т.н. Мандзюк І.А., д.т.н. Мясищев О.А., д.т.н. Олександренко В.П., д.т.н. Пастух І.М., д.т.н. Поморова О.В.,

д.т.н. Ройзман В.П., д.т.н. Рудницький В.Б., д.т.н. Сарібеков Г.С., д.т.н. Сілін Р.І., д.т.н. Семенюк М.Ф.,

д.т.н. Славинська А.Л., д.т.н. Стечишин М.С., к.т.н. Троцишин І.В., д.т.н. Шалапко Ю.І., д.т.н. Шевеля В.В.

 

Технічний редактор                 Горященко К. Л., к.т.н.

Редактор-коректор                  Броженко В. О.

 

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницького національного університету,
протокол №
5 від 24.11.2010 р.

 

Адреса редакції:

редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету"

Хмельницький національний університет

вул. Інститутська, 11,

м. Хмельницький

Україна, 29016

(

(038-22) 2-51-08

web:

http://visniktup.narod.ru

http://vestnik.ho.com.ua

http://library.tup.km.ua/visnyk_tup.htm

e-mail:

vagvestnik@rambler.ru

 

Зареєстровано Міністерством України у справах преси та інформації.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 9722 від 29 березня 2005 року (перереєстровано)

Бюлетень ВАК №2, 2006

 

©     Хмельницький національний університет, 2011

©     Редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету", 2011