Склад редакційної колегії наукового журналу
“Вісник Хмельницького національного університету”

свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

серія КВ №2362 від 27 грудня 1996 року;
серія КВ № 9722 від 29 березня 2005 року (технічні науки);
серія КВ № 9723 від 29 березня 2005 року (економічні науки).

Постанови ВАК про включення видання "Вісник Хмельницького національного університету" як фахове видання, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

  • Постанова Президії ВАК № 2/7 від 11.09.1997 р. - Перелік №3.
  • Постанова Президії ВАК №2-05/1 від 19.1.2006 р. - Перелік №17.
  • Постанова Президії ВАК №1-05/1 від 10.02.2010 (технічна серія)
  • Діюче на даний момент:
    технічна серія - Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.14 ,
    економічна серія - Постановою президії ВАК України від 12.05.2015 № 528.

Редакційні колегії


СЕРІЯ "ТЕХНІЧНІ НАУКИ"

Склад
редакційної колегії наукового журналу
“Вісник Хмельницького національного університету”,

зареєстрованого Міністерством України у справах преси та інформації

(свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 9722 «Технічні науки» від 29 березня 2005 року)

Головний редактор журналу Скиба Микола Єгорович, д. т. н., професор, ректор Хмельницького національного університету, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Заступник головного редактора Синюк О. М., д. т. н., професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету

Голова редакційної колегії «Технічні науки» Бойко Юлій Миколайович – д. т. н., професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки, начальник науково-дослідної частини Хмельницького національного університету

Відповідальний секретар Гуляєва Валентина Олександрівна, завідувач відділом інтелектуальної власності і трансферу технологій Хмельницького національного університету

Члени редколегії

1. Березненко Сергій Миколайович – д. т. н., професор кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну, академік Академії інженерних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

2. Говорущенко Тетяна Олександрівна – д. т. н., професор кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету

3. Гордєєв Анатолій Іванович – д. т. н., професор кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету

4. Грабко Володимир Віталійович – д. т. н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету, академік Транспортної академії наук України, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України

5. Диха Олександр Володимирович – д. т. н., професор кафедри зносостійкості і надійності машин Хмельницького національного університету

6. Зубков Анатолій Миколайович – д. т. н., головний науковий співробітник ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут»

7. Каплун Павло Віталійович – д. т. н., професор кафедри зносостійкості і надійності машин Хмельницького національного університету

8. Карташов Володимир Михайлович – д. т. н., професор кафедри радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки

9. Кичак Василь Мартинович – д. т. н., професор кафедри телекомунікаційних систем і телебачення Вінницького національного технічного університету

10. Мазур Микола Петрович – д. т. н., професор кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету

11. Мандзюк Ігор Андрійович – д. т. н., професор кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету

12. Мартинюк Валерій Володимирович – д. т. н., професор кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій Хмельницького національного університету

13. Мельничук Петро Петрович – д. т. н., професор кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Житомирського державного технологічного університету, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки

14. Місяць Володимир Петрович – д. т. н., професор кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій і дизайну

15. Мясіщев Олександр Анатолійович – д. т. н., професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету

16. Нелін Євгеній Андрійович – д. т. н., професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

17. Павлов Сергій Володимирович – д. т. н., професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету

18. Параска Ольга Анатоліївна – к. т. н., доцент кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету

19. Поліщук Олег Степанович – д. т. н., доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету

20. Прохорова Ірина Анатоліївна – д. т. н., професор кафедри механічної технології волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету

21. Рогатинський Роман Михайлович – д. т. н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

22. Сарібекова Діана Георгіївна – д. т. н., професор кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного університету

23. Семенко Анатолій Іларіонович – д. т. н., професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ, лауреат Державної премії СРСР

24. Славінська Алла Людвігівна – д. т. н., професор кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету

25. Сорокатий Руслан Володимирович – д. т. н., професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету

26. Харжевський В’ячеслав Олександрович – д. т. н., професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії Хмельницького національного університету

27. Шинкарук Олег Миколайович – д. т. н., професор, ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

28. Шклярський Володимир Іванович – д. т. н., професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка»

29. Щербань Юрій Юрійович – д. т. н., професор кафедри технологій легкої промисловості ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»

30. Ясній Петро Володимирович – д. т. н., професор, ректор Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, заслужений діяч науки і техніки України

31. Бубуліс Альгімантас – доктор наук, професор, старший науковий співробітник Інституту мехатроніки Каунаського технологічного університету (Литва), algimantas.bubulis@ktu.lt

32. Елсаєд Ахмед Ельнашар – доктор наук, професор кафедри текстилю та одягу факультету спеціальної освіти, Кафрельшейський університет (Єгипет), elsayed.elnashar@spe.kfs.edu.eg.

33. Кальчиньскі Томаш – доктор наук, кафедра механіки та мехатроніки Технологічно-природничого університету, м. Бидгощ (Польща), kalaczynskit@utp.edu.pl

34. Коробко Євгенія Вікторівна – д. т. н., професор, завідувач лабораторією реофізики і макрокінетики Інституту тепло- і масообміну ім. О. В. Ликова Національної академії наук, м. Мінськ (Білорусія), eva@itmo.by

35. Лунтовський Андрій Олегович – д. т. н., професор Дрезденського університету кооперативної освіти (Німеччина), andriy.luntovskyy@ba-dresden.de

36. Попов Валентин – доктор природничих наук, професор Інституту механіки, м. Берлін (Німеччина), v.popov@tu-berlin.de


СЕРІЯ "ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ"

Склад
редакційної колегії наукового журналу
“Вісник Хмельницького національного університету”,

що зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 9721 «Економічні науки»

від 29 березня 2005 року)

Головний редактор журналу Войнаренко Михайло Петрович, член-кореспондент Національної академії наук України, д.е.н., професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України

1. Заступник головного редактора. Голова редакційної колегії серії «Економічні науки» Нижник Віктор Михайлович – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України

Відповідальний секретар Гуляєва Валентина Олександрівна, завідувач відділом інтелектуальної власності та трансферу технологій Хмельницького національного університету

Члени редколегії

2. Альохін Олексій Борисович – д.е.н., професор Одеського національного політехнічного університету

3. Асаул Анатолій Миколайович – д.е.н., професор кафедри фінансів, аналізу і обліку Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету (Російська Федерація), заслужений діяч науки Росії

4. Бондаренко Микола Іванович – к.е.н., доцент, декан факультету економіки і управління Хмельницького національного університету

5. Васильківський Дмитро Миколайович – д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету

6. Ведерніков Михайло Данилович – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету

7. Вишковська Зофія – д.е.н., професор, декан факультету менеджменту Технологічно-природничого університету, м. Бидгощ (Польща)

8. Геєць Валерій Михайлович – академік Національної академії наук України, д.е.н., професор, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ), заслужений діяч науки і техніки України

9. Гончар Ольга Іванівна – д.е.н., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

10. Григорук Павло Михайлович – д.е.н., професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету

11. Джалагонія Давід – професор, декан факультету економіки та бізнесу, Сухумський державний університет, м. Тбілісі (Грузія)

12. Диха Марія Василівна – д.е.н., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

13. Дудко Віктор Миколайович – д.е.н., професор кафедри економіки та зовнішньоекономічної діяльності Поволзького державного університету сервісу, м. Тольятті (Російська Федерація)

14. Журба Ігор Євгенович – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного університету

15. Завгородня Тетяна Павлівна – д.е.н., професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету

16. Замазій Оксана Василівна – д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету

17. Євдокимов Віктор Валерійович – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, ректор Житомирського державного технологічного університету

18. Йохна Микола Антонович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

19. Ковальчук Світлана Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету

20. Кулинич Роман Омелянович – д.е.н., доцент, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права

21. Лук’янова Валентина В’ячеславівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і підприємництва Хмельницького національного університету

22. Ляшенко Оксана Миколаївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації Тернопільського національного економічного університету

23. Любохинець Лариса Сергіївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету

24. Матюх Сергій Анатолійович – к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету

25. Мікула Надія Андріївна – д.е.н., професор, завідувач відділу Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів)

26. Микитенко Вікторія Володимирівна – д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України (м. Київ)

27. Мороз Олег Васильович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки Вінницького національного технічного університету

28. Олуйко Віталій Миколайович – д.н.держ.упр., професор, голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

29. Орлов Олівер Олексійович – д.е.н., професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету

30. Рудніченко Євген Миколайович – д.е.н., професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

31. Савіна Галина Григорівна – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету (м. Херсон)

32. Семикіна Марина Валентинівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Кіровоградського національного технічного університету (м. Кіровоград)

33. Скоробогата Лариса Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету

34. Стадник Валентина Василівна – д.е.н., професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

35. Тельнов Анатолій Сергійович – д.е.н., професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету

36. Ткаченко Іван Семенович – д.е.н., професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету

37. Троціковскі Тадеуш – доктор філософії, професор, директор програм Європейського наукового фонду інституту інновацій, м. Вроцлав (Польща)

38. Тюріна Ніла Марківна – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету

39. Філиппова Світлана Валеріївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту, директор Інституту бізнесу , економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

40. Хрущ Ніла Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

41. Церуйова Тетяна – д.е.н., професор, ректор Жилінського університету (Словакія)

42. Череп Алла Василівна – д.е.н., професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету

43. Чорна Людмила Олександрівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету