Засновано в травні 1997 р.                                           Виходить 2 рази на рік

Журнал внесено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 121, 122, 123, 125, 126, 151, 152, 172). Наказ МОН України від 28.12.2019 №1643.

Журнал включено до наукометричних баз:

   

Index

Copernicus

http://jml2012.indexcopernicus.com/,p24781565,3.html

h-індекс 49,97

Google Schoolar

http://scholar.google.com.ua/citations?user=nwN_nusAAAAJ&hl=uk - індекс 9

 

Науковий журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Meassuring and computing devices in technologicalrocesses)», заснований в травні 1997 року та перереєстрований в травні 2018 р.
Журнал друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях.
Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем вимірювань, контролю та обчислювальної техніки та їх застосуванння в технологічних процесах, а також практичну реалізацію досягнень науки та технології.
Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, IT галузі, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного та IT профілю.

Головний редактор журналу:

Мартинюк Валерій Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій Хмельницького національного університету.

Заступник головного редактора:

Бойко Юлій Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій Хмельницького національного університету.

Відповідальний секретар:

Кравчик Юрій Васильович, к.е.н.

Члени редколегії:

Бармак Олександр Володимирович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету.

Бедратюк Леонід Петрович, д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Хмельницького національного університету.

Бубулис Алгимантас, д.т.н., професор, старший науковий співробітник Дослідницького центру мехатроніки та інформатики Каунаського технологічного університету (Литва).

Васілевський Олександр Миколайович, д.т.н., професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету.

Говорущенко Тетяна Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету.

Калачинський Томаш, PhD, професор Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Косенков Володимир Данилович, к.т.н., професор, завідувач кафедри фізики та електротехніки Хмельницького національного університету

Коробко Євгенія Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач лабораторією реофізики і макрокінетики Інституту тепло- і масообміну ім. О.В. Ликова Національної академії наук, м. Мінськ (Білорусь).

Кулаков Павло Ігорович, д.т.н., професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету.

Кухарчук Василь Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки та промислової електроніки Вінницького національного технічного університету.

Кучерук Володимир Юрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету.

Лампасі Алессандро, PhD, професор Національного агентства з питань нових технологій, енергетики та сталого економічного розвитку, (Італія).

Лукасевіч Марцін, PhD, професор Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Мрозинський Адам, PhD, професор, директор Регіонального центру інновацій - Центру трансферу технологій Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Мусяль Януш, PhD, професор, заступник декана факультет машинобудування Природничо-технологічного університету в Бидгощі, (Польша).

Ортігуейра Мануель Дуарте, PhD, професор Нового університету Лісабону, (Португалія).

Походило Євген Володимирович, д.т.н., професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету “Львівська політехніка”.

Психалінос Костас, PhD, професор університету Петрас, (Греція).

Ройзман Вілен Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікації та радіотехніки Хмельницького національного університету, заслужений діяч науки та техніки України.

Савенко Олег Станіславович, к.т.н., професор, декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету.

Семенко Анатолій Іларіонович, академік Академії зв’язку України та Міжнародної академії інформатизації, академік Академії наук вищої школи України, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ..

Сорокатий Руслан Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету.

Сурду Михайло Миколайович, д.т.н., професор, лауреат державної премії СРСР заст. директора інституту прецизійних вимірювань, «Укрметртестстандарт», м. Київ.

Шарпан Олег Борисович, д.т.н., професор кафедри теоретичних основ радіотехніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Адреса видання

Україна, 29016,
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,
Хмельницький національний університет

Поточний номер

№ 2 (2020): ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
Опубліковано: 2021-02-04

Весь випуск

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Переглянути всі випуски