ПІДХІД ДО КРИТЕРІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ СТАНУ ОБ’ЄКТА

  • В. Ю. КУЧЕРУК
  • П. І. КУЛАКОВ
  • О. Б. ІВАНЕЦЬ
  • А. П. КУЛАКОВА
Ключові слова: критерій, вимірювальний контроль, оцінювання, контроль стану, ступінь відхилення

Анотація

У статті наведено результати досліджень у галузі методів експерименту та запропоновано новий підхід до
критеріального оцінювання ступеню відхилення від норми стану різнорідних об’єктів на основі результатів вимірювального
контролю їх параметрів. Розроблений критерій може приймати значення в діапазоні від нуля до одиниці, чим більше
чисельне значення критерію наближається до одиниці, тим менша ступінь відхилення стану об’єкта від норми. Наведено
результати експериментальних досліджень та застосування запропонованої методики критеріального оцінювання.
Результати досліджень, які наведено у статті, можуть бути використані для оцінювання ступеню відхилення від норми стану
як технічних, так і біологічних об’єктів, у тому числі організму людей або тварин.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА