МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СКЛАДНИХ ОБ”ЄКТІВ

  • О. Б. ІВАНЕЦЬ
  • О. В. МЕЛЬНИКОВ
  • М. В. АРХИРЕЙ
  • І. В. ЯКИМЕЦЬ
Ключові слова: багато параметрична система, кореляція показників, статистичні методи, критерії оцінювання, медичні показники.

Анотація

У статті наведено результати досліджень у галузі методів експерименту та запропоновано новий підхід до
оцінювання функціонального стану складних об’єктів на основі обробки результатів вимірювального контролю їх параметрів.
В роботі запропонована формалізація процесу прийняття рішення при оцінюванні функціонального стану, такого складного
об’єкту як організм людини, з використання статистичного методу. Запропонована можливість оцінювання стану організму,
як багато параметричної системи при кореляції її показників, використання T2 – статистика Хотелінга, яка дозволяє за
рахунок визначення індивідуальних особливостей перетворення інформативних параметрів, надавати більш достовірні
результати про зміну стабільності організму порівняно з традиційним підходом визначення норми з урахуванням тільки статі
та віку. Проведені розрахунки медичних показників 12 операторів, що виконують професійні обов’язки, у яких проведені
дослідження аналізу крові впродовж одного року. Наведені особливості використання персоналізованої медицини в рамках
«концепції 3П». Та запропоновано використання T2 – статистики Хотелінга, що дає змогу визначати границі контрольованих
значень на заданому рівні значущості за таблицею квантилів розподілу хи-квадрат.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА