МЕТОДИ ГЕНЕРАЦІЇ ПЕРЕВІРОЧНИХ МАТРИЦЬ LDPC КОДУ

  • І. С. ПЯТІН
  • В. В. МІШАН
  • Р. В. РЕЗНИЧУК
Ключові слова: коди LDPC, перевірочна матриця, квазіциклічний LDPC код

Анотація

LDPC коди - це лінійні блокові коди, де перевірочні біти додаються в кінець інформаційного повідомлення. Стаття
присвячена проблемі побудови перевірочних матриць коду з низькою щільністю перевірок на парність для заданих
характеристик швидкості і довжини коду. Розглянуто метод генерації перевірочних матриць на основі випадкової
перестановочної підматриці (квазіциклічне регулярне кодування), і структурований метод генерації матриці на основі
евклідово-геометричного коду з можливістю видалення рядків і розподілу стовпців. Виконано моделювання кодів.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА