МОДЕЛЬ НЕЛЕГІТИМНОГО АБОНЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ IP-ТЕЛЕФОНІЇ

  • О. С. АНДРОЩУК
  • В. М. ДЖУЛІЙ
  • Ю. П. КЛЬОЦ
  • І. В. МУЛЯР
Ключові слова: імовірнісна модель, нелегітимний абонент, інформаційна взаємодія, криптографічний захист, канали зв’язку.

Анотація

У роботі запропонована імовірнісна модель виявлення нелегітимного абонента на основі алгоритму Діффі–Хелмана.
Вирішує наступні задачі: надає можливість виявити активного нелегітимного абонента, який використовує програмне
забезпечення синтезу голосу; визначити активного нелегітимного абонента ІР-протоколів в каналах зв'язку Iнтернет-телефонії при
відсутності попередньо розподіленої секретної ключової інформації між кореспондентами, довіреного центру. Модель
нелегітимного абонента може використовуватися при оцінці методів контролю рівня захищеності потоку даних з пакетною
комутацією в Iнтернет-телефонії, що надасть можливість забезпечення надійності IР-телефонії та підвищення захищеності.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА