АНАЛIЗ ЯКОСТI МЕТОДIВ ПОВОРОТУ ЗОБРАЖЕННЯ ЗA ДОПОМОГОЮ МОМЕНТНИХ IНВАРIАНТIВ

  • Г. І. БЕДРАТЮК
Ключові слова: якість зображення, поворот, інтерполяція зображення, індекси якості, поворотні інваріанти.

Анотація

У роботі запропоновано новий метод оцінки якості повороту напівтонових зображень на основі статистичних
поворотних інваріантів зображення. Поворотні моменти довільного порядку не змінюються при повороті зображень і тому
можуть слугувати мірою для оцінки зміни якості зображень при поворотах. Проведені числові експерименти показали, що
поворотні моменти ефективно виявляють спотворення зображення і поводять себе аналогічно, як і відомі індекси якості
зображень.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА