АРХІТЕКТУРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЖИВУЧОСТІ ТА ВІДМОВОСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ВПЛИВІВ ЗЛОВМИСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • М. В. СТЕЦЮК
  • А. С. КАШТАЛЬЯН
  • В. І. ГРИБИНЧУК
Ключові слова: інформаційні системи, архітектура, відмовостійкість, живучість, комп’ютерні мережі.

Анотація

У статті запропоновано архітектурні рішення для створення спеціалізованих інформаційних систем (ІС) з врахуванням
вимог живучості та відмовостійкості в умовах впливів зловмисного програмного забезпечення, а також вимоги до апаратного
забезпечення, на якому реалізуються такі архітектури ІС.
Розроблена архітектура та вимоги до її реалізації та апаратної підтримки, які враховують відмовостійкість та
живучість, та можуть бути розширені для врахування інших характеристичних величин. Для забезпечення відмовостійкості
та живучості ІС розроблено систему заходів в результаті виконання яких отримано ІС вузькоспеціалізованого використання
для різних сфер застосування. Живучість ІС забезпечується: резервуванням серверної частини з територіальним рознесенням
основного і резервного сервера, особливістю резервування є те, що функцію сервера, в критичний момент, переймає на
себе дзеркальний SQL-сервер, який в штатному режимі забезпечує роботу FTP-сервера; резервуванням програмного
забезпечення клієнтської частини, особливістю резервування є те, що в якості резерву слугує не спеціально виділений
комп’ютерів, а резерв продуктивності окремих клієнтських комп’ютерів, на які, згідно плану резервування, встановлюється
програмного забезпечення клієнтської частини, що резервуються, яке в критичний момент буде використовуватись як
штатне, не допускаючи втрати функціональності ІС.
Проведені експериментальні дослідження підтверджують можливість застосування запропонованих рішень стосовно
архітектури ІС.
У результаті використання розроблених заходів було отримано архітектуру ІС вузькоспеціалізованого
використання для різних сферах застосування, де супроводжуванні процеси відносяться до ірреального або нереального
часу із досить високими параметрами відмовостійкості, живучості та загалом резилентності.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА