СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМ ПРОМИСЛОВИХ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SCADA-СИСТЕМ

  • Ю. В. ФОРКУН
  • І. В. ФОРКУН
  • Д. А. МАКАРИШКІН
  • В. О. ФЕНЕНКО
Ключові слова: промислові багаторівневі системи керування, SCADA-системи, Інтернет речей, безпека SCADA- системи, архітектура та компоненти SCADA-систем.

Анотація

В статті наведено сучасний стан проблеми промислових багаторівневих систем керування на основі програмно-
технічних комплексів SCADA-cистем. Проведено аналіз концепції SCADA-cистем. Наведені їх переваги та недоліки, а також
досліджено архітектури та компоненти SCADA-cистем. Встановлено, що з урахуванням концепції Індустрії 4.0 та розвитком
кіберфізичного виробництва, сучасні SCADA-cистеми представляють собою відкриті системи промислового Інтернету речей,
а тому для забезпечення ефективного проєктування промислових багаторівневих систем керування необхідно використовувати
новий підхід до кібербезпеки SCADA-систем, який пов'язаний з взаємозв’язком різних областей безпеки, враховуючи різні її
аспекти. Набули подальшого розвитку промислові багаторівневі системи керування з використанням хмарних SCADA-систем.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА