МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА КРИПТОКЛЮЧІВ З ДЖЕРЕЛАМИ ЕНТРОПІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ КЛІЄНТ-БАНК

  • В. С. ОРЛЕНКО
  • В. М. ЧЕШУН
  • О. С. АНДРОЩУК
  • А. І. КАТАЄВА
Ключові слова: система клієнт-банк, криптографічний ключ, генератор псевдовипадкових чисел, ентропія.

Анотація

Однією із важливих складових безпеки системи клієнт-банк є механізми захисту, що базуються на використанні
криптоключів. Стійкість криптоключів є запорукою надійності системи і, в свою чергу, базується на механізмах генерації
псевдовипадкових чисел із застосуванням джерел первинної ентропії, для ефективного використання яких необхідною є
наявність адекватних моделей і математичного апарату.
У роботі представлено елементи математичної моделі джерел ентропії і узагальнену графічну модель процесу
генерації псевдовипадкових двійкових кодів, які орієнтовані на реалізацію генератора криптоключів для системи клієнт-банк
з використанням одного або декількох джерел первинної ентропії. Описано особливості реалізації основних етапів процесу
генерації криптоключів підвищеної ентропії та надані рекомендації щодо використання функцій математичної моделі,
доведено адекватність запропонованих моделей вирішуваним задачам.
Моделі орієнтовані на реалізацію методу та засобів генерації псевдовипадкових чисел підвищеної ентропії і можуть
бути застосовані для зменшення ризиків отримання несанкціонованого доступу до клієнтської інформації в системі клієнт-
банк через розкриття криптоключів. В якості джерел ентропії можуть бути використані датчики мобільного телефона або
інші пристрої та явища, які характеризуються здатністю формувати пул значень з високим рівнем ентропії.

Опубліковано
2021-02-04
Розділ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА