Вісник Хмельницького національного університету
Серія: «Економічні науки»
№4 (Том 2), 2019

Опубліковано: 30.08.2019