Видання Хмельницького національного університету

 

Вісник Хмельницького національного університету.

Серія: «Економічні науки»

 

Журнал засновано у липні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 9723 від 29 березня 2005 року.
ISSN 2307-5740
Виходить 6 разів на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська.

 

Журнал в наукометричних базах

Вісник ХНУ. Економічні науки
(DOI 10.31891/2307-5740)
Index Copernicus
ICV 2019: 56.97
(з 2013)
Google Scholar
h5-Index: 29
(з 2013)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019).

Напрям – економічні науки за спеціальностями – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292.

Журнал висвітлює наукові досягнення, сприяє покращенню вітчизняного обміну науковою, технічною та економічною інформацією, піднесення рівня науки на міжнародний рівень.

 

Вісник Хмельницького національного університету.
Серія: «Технічні науки»

 

Журнал засновано у липні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 9722 від 29 березня 2005 року.
ISSN 2307-5732
Виходить 6 разів на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська.

 

Журнал в наукометричних базах

Вісник ХНУ. Технічні науки
(DOI 10.31891/2307-5732)
Index Copernicus
ICV 2019: 67.29
(з 2012)
Google Scholar
h5-Index: 13
(з 2013)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019, наказ МОН №409 від 17.03.2020).

Напрям – технічні науки за спеціальностями – 101, 121, 122, 123, 124, 125, 141, 151, 161, 172, 181, 182 (28.12.2019), спеціальності – 131, 132, 133 (17.03.2020).

Журнал висвітлює наукові досягнення, сприяє покращенню вітчизняного обміну науковою, технічною та економічною інформацією, піднесення рівня науки на міжнародний рівень.

 

Problems of Tribology

Журнал засновано у 1996 році.
Співзасновники: Хмельницький національний університет (Україна), Університет Люблінська Політехніка (Польща)
Асоційований співзасновник: Університет Вітовта Великого (Литва)
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 1917 від 14 березня 1996 року.
ISSN 2079-1372
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: англійська.

Журнал в наукометричних базах

Problems of Tribology
(DOI 10.31891/2079-1372)
Google Scholar
Index Copernicus

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №612 від 07.05.2019+).

Напрям – технічні науки за спеціальністю – 131, 132, 133.

 

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

 

Журнал засновано у травні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 23279-13119ПР від 24 травня 2018 року.
ISSN 2219-9365
Виходить 2 рази на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська, польська.

 

Журнал в наукометричних базах

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

(DOI 10.31891/2219-9365)

Index Copernicus
ICV 2019: 56.87
(з 2013)
Google Scholar
h5-Index: 10
(з 2013)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019).

Напрям – технічні науки за спеціальностями – 121, 122, 123, 125, 126, 151, 152, 172).

Журнал висвітлює наукові досягнення результатів наукових досліджень у галузі вимірювальної та обчислювальної техніки, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та технічною інформацією у галузі вимірювальної та обчислювальної техніки, піднесення рівня української науки на міжнародному рівні.

 

Актуальні проблеми філології та перекладознавства

 

Журнал засновано у березні 2011 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 17809-6659Р від 29 березня 2011 року.
ISSN 2415-7929
Виходить 2 рази на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська, німецька.

 

Журнал в наукометричних базах

Актуальні проблеми філології
та перекладознавства
(DOI 10.31891/2415-7929)
Google Scholar
h5-Index: 6
(з 2015)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1188 від 24.09.2020).

Напрям – філологічні науки за спеціальністю – 035.

У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо.

 

Порівняльна професійна педагогіка

 

Журнал засновано у березні 2011 року.

Співзасновники: Національна Академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 17801-6651Р від 29 березня 2011 року.

ISSN 23084081

Виходить 2 рази на рік.

Мови видання: англійська, українська.

Журнал в наукометричних базах

Порівняльна професійна педагогіка

(DOI 10.31891/2308-4081)

Baidu Scholar
Cabell’s Directory
CEJSH (The CentralEuropeanJournalofSocialSciences and Humanities)
Celdes
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
DOAJ
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
ERIC (Education Resources Information Center)
Genamics Journal Seek
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ReadCube
ResearchGate
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WanFang Data
WorldCat (OCLC)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №886 від 02.07.2020).

Напрям – педагогічні науки за спеціальністю – 11, 14, 15, 16.

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем у зарубіжному досвіді.

 

Computer systems and information technologies

 

Журнал засновано у липня 2020 року.
Свідоцтво про реєстрацію: cерія КВ № 24512-14452Р від 20 липня 2020 року.
Виходить 4 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська.

 

Журнал в наукометричних базах

Computer systems and information technologies
(DOI 10.31891/CSIT)
Google Scholar
(з 2020)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №420 від 19.04.2021).

Напрям – технічні науки за спеціальностями – 121, 122, 123, 126.

У збірнику містяться статті, присвячені результатам наукових досягнень у галузі інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії та комп’ютерних наук, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та технічною інформацією у галузі інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії та комп’ютерних наук на міжнародний рівень.