Вісник Хмельницького національного університету
Серія: «Економічні науки»
№6 (Том 2), 2019

Опубліковано: 28.12.2019