Вісник Хмельницького національного університету
Серія: «Економічні науки»
№4, Том 3, 2020

Опубліковано: 25.09.2020