Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ ЗМІЩЕННЯ НУЛЯ В П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ГІРОСКОПАХ

ZERO DISPLACEMENT OFFSET COMPENSATION METHOD IN PIEZOELECTRIC VIBRATION GYROSCOPES

Сторінки: 210-213. Номер: №1, 2020 (281)
Автори:
А.Л. ПЕРЕДЕРКО
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
A. PEREDERKO
Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-281-1-210-213
Рецензія/Peer review : 05. 01.2020 р.
Надрукована/Printed : 14.02.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Сучасне авіабудування, автомобілебудування, космічна та інші галузі, де є необхідність точного вимірювання параметрів переміщення об’єктів в просторі, широко використовують гіроскопічні прилади. На базі гіроскопів будуються системи керування безпілотних літальних апаратів, ракет, резервні системи топоприв’язки  наземного транспорту. Обширність областей використання гіроскопічних приладів, постійне зростання вимог до їх точності, а також спрямованість на мікромініатюризацію без втрати визначаючих параметрів дозволяють говорити про те, що розробка, дослідження і їх удосконалення є важливим і актуальним завданням. Серед різноманітних технічних рішень створення високоточних гіроскопічних приладів окреме місце займають мікромеханічні п’єзоелектричні вібраційні гіроскопи. В даній роботі розглянуто можливість корекції дрейфу нуля чутливого елемента п’єзоелектричного перетворювача вібраційного гіроскопа, який виникає під дією змін температури, шляхом обробки вимірювального сигналу певним методом.
Ключові слова: п’єзоелектричні вібраційні гіроскопи, мікромехпнічні,  метод компенсації зміщення, сила Коріоліса, п’єзоелемент, вібрація.

Розширена анотація англійською мовою

Modern aircraft, automotive, aerospace and other industries where there is a need for accurate measurement of the parameters of moving objects in space are widely used gyroscopic instruments. On the basis of gyroscopes, control systems for unmanned aerial vehicles, rockets, and backup systems of top-positioning of ground vehicles are built. The vastness of the areas of use of gyroscopic devices, the constant growth of requirements for their accuracy, as well as the focus on microminiaturization without losing the determining parameters, suggest that their development, research and improvement is an important and urgent task. Among various technical solutions for creating high-precision gyroscopic instruments, micromechanical piezoelectric vibratory gyroscopes occupy a special place. In this paper, we consider the possibility of correcting the zero drift of the sensitive element of a piezoelectric transducer of a vibrating gyroscope, which occurs under the influence of temperature changes, by processing a measuring signal by a certain method.
Keywords: piezoelectric vibration gyroscopes, micro-mechanical, displacement compensation method, Coriolis force, piezoelectric element, vibration.

References

  1. https://www.elpapiezo.ru/giroscopes.pdf .
  2. Antonenko A.M. Vliyanie domennoj struktury na elektromehanicheskie svojstva segnetokeramiki CTS i MNVT / A.M. Antonenko, A.Yu. Kudzin, M.G. Gavshin // Fizika tverdogo tela. – 1997. – Tom 39, № 5. – M. : FTI im. F. Ioffe.
  3. Pezoelektricheskoe priborostroenie. T. 1. Fizika segnetoelektricheskoj keramiki. / A.V. Gorish, V.P. Dudkevich, M.F. Kupriyanov i dr. – M. : Izdat. predpr. red. zhur. «Radiotehnika», 1999. – 368 s.
  4. Levshina E.S. Elektricheskie izmereniya fizicheskih velichin: (Izmeritelnye preobrazovateli) / Levshina E.S., Novickij P.V. – L. : Energoatomizdat. Leningr. otd-nie, 1983. – 320 s.
  5. Titce U. Poluprovodnikovaya shemotehnika. Tom II / Titce U., Shenk K. ; per. s nem. – 12-e izd. – M. : DMK Press, 2007. – 942 s.
  6. Osadchij E.P. Proektirovanie datchikov dlya izmereniya mehanicheskih velichin / pod red. E.P. Osadchego. –M. : Mashinostroenie, 1979. – 480 s., il.
  7. Ostryom K. Sistemy upravleniya s EVM / K. Ostryom, B. Vittenmark ; per. s angl. – M. : Mir, 1987. – 480 s., il.
  8. Dorf R. Sovremennyj sistemy upravleniya / R. Dorf, R. Bishop ; per. s angl. – M. : Laboratriya Bazovyh Znanij, 2002. – 832 s.: il.
  9. Kim D. Teoriya avtomatieskogo upravleniya. T. 1. Linejnye sistemy / D. Kim. – M. : FIZMATLIT, 2003. – 220 s.

Post Author: npetliaks

Translate