Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО ЧОЛОВІЧОГО ВЗУТТЯ

COMMODITY CHARACTERISTICS OF THE MODERN MEN’S SHOES

Сторінки: 173-181. Номер: №2, 2022 (307)  
 Автори:
СІРЕНКО С. О.
https://orcid.org/0000-0003-3083-6151
e-mail: s.sirenko@vtei.edu.ua
ШАРКО В. В.
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
https://orcid.org/0000-0001-5830-8911
e-mail: vorfahr@ukr.net
SIRENKO S., SHARKO V.
Vinnytsia Trade and Economic Institute of State University of Trade and Economic, Ukraine
  DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-307-2-173-181

Анотація мовою оригіналу

В роботі наведено результати досліджень асортимент сучасного чоловічого взуття. Проведено маркетингове дослідження асортименту взуття конкретного регіонального ринку. Представлена товарознавча характеристика деяких різновидів сучасного чоловічого взуття типу, зокрема «Оксфорди», ««Дербі».
Ключові слова: товарознавча характеристика, асортимент, чоловіче взуття, види взуття, маркетингове дослідження, ринок.

 Розширена анотація англійською  мовою

The authors determined that the current situation in the market of men’s shoes is developing in accordance with the principles of demand theory. As a result of declining incomes and a significant increase in prices, footwear consumption decreases to the level of minimum needs, consumption of cheap and low-quality goods increases.
The authors found that footwear production in Ukraine is declining, despite the “fresh blood” in the form of numerous small workshops that have appeared in the country over the past two years in a wave of fashion for everything Ukrainian, the industry is still in the same state as and the entire economy.
Currently, the situation in the country is quite favorable for increasing the production of domestic footwear, as some people are ready to give it preference over imported, for economic or patriotic reasons. But consumers do not have enough information about domestic products, in addition, it is poorly represented in retail outlets in Vinnytsia.
In the last few years, the factors by which the Ukrainian consumer decides whether to buy a new pair of shoes, and if so, which one, have changed significantly. First, the main priority was price, not quality. If before the vast majority of consumers bought only leather shoes, now they agree to other materials to save. But Ukrainian manufacturers almost do not make shoes from artificial materials. On the one hand, they are not used to working with them, on the other – they focus on consumer tastes. However, they still do not take into account two important circumstances that have significantly changed consumer tastes in recent times: first, buyers want cheaper products; second, more and more consumers are refusing to wear genuine leather clothing and footwear for ethical reasons. So if manufacturers take into account new changing circumstances and updated consumer demands, they will be able to conquer most of the footwear market without much effort.
The paper presents the results of research on the range of modern men’s shoes. A marketing study of the range of footwear of a specific regional market was conducted. The commodity characteristics of some types of modern men’s footwear, in particular “Oxfords”, “Derby” are presented.
Key words: commodity characteristics, assortment, men’s footwear, types of footwear, marketing research, market.

Література

 1. Андрієвська Л. Дослідження показників безпеки матеріалів для дитячого взуття [Електронний ресурс] / Л. Андрієвська // Товари і ринки. – 2008. – № 1. – С. 138-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2008_1_24
 2. Беднарчук М. Проблеми формування асортименту спортивного одягу та взуття [Електронний ресурс] / М. Беднарчук, Б. Семак // Товари і ринки. – 2008. – № 1. – С. 35-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2008_1_6
 3. Гаркавенко С. С. Удосконалення методів прогнозування структури розмірного асортименту взуття [Електронний ресурс] / С. С. Гаркавенко, С. Є. Каменець // Товарознавство та інновації. – 2012. – Вип. 4. – С. 18-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tti_2012_4_6
 4. Лисенко Н. В. Шляхи покращення споживних властивостей шкір для взуття спеціального призначення [Електронний ресурс] / Н. В. Лисенко, Н. В. Омельченко // Товарознавство та інновації. – 2012. – Вип. 4. – С. 280-285. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tti_2012_4_46
 5. Майдан П. С. Розробка універсального пристосування для базування деталей верху взуття [Електронний ресурс] / П. С. Майдан, С. Л. Горященко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2013. – № 3. – С. 158-161. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2013_3_33
 6. Михайловська О. А. Антропобіометричні обґрунтування удосконалення внутрішньої форми та конструкції спеціального дитячого взуття для занять спортивними танцями [Електронний ресурс] / О. А. Михайловська, А. Б. Домбровський, В. П. Либа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2009. – № 6. – С. 136-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2009_6_27
 7. Орловський Б. В. Об’єктно-орієнтований аналіз і синтез циклового програмного керування автоматизованим завантажувальним пристроєм взуттєвих машин [Електронний ресурс] / Б. В. Орловський, C. А. Поповиченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2013. – № 3. – С. 182-189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2013_3_37
 8. Попова Л. О. Напрями удосконалення процесу формування і розвитку споживчого ринку взуття [Електронний ресурс] / Л. О. Попова, О. М. Прядко, В. С. Савіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 1. – С. 549-554. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_1_80
 9. Попович Н. І. Товарознавчі аспекти інформаційного забезпечення брендового взуття. Повідомлення 1. Ринкова складова ідентифікації бренду взуття [Електронний ресурс] / Н. І. Попович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 1. – С. 219-222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2014_1_41
 10. Прядко О. М. Основи формування споживчого ринку взуття в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / О. М. Прядко, В. С. Савіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – Вип. 1. – С. 614-619. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2010_1_86
 11. Хімич В. І. Визначення і обґрунтування споживчих властивостей взуття [Електронний ресурс] / В. І. Хімич, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 5(3). – С. 24-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2013_5(3)__7
 12. Чупринка В. І. Автоматизоване проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття [Електронний ресурс] / В. І. Чупринка, В. С. Мурженко, А. В. Пінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 15(1). – С. 243-249. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_15(1)__41

Post Author: Горященко Сергій

Translate