Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФІЛІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ОПЕРАЦІЯ РОЗБИТТЯ СЕМАНТИЧНИХ ТАКСОНОМІЧНИХ СТРУКТУР

PRESENTATION AND TRANSFORMATION OF SOFTWARE PROFILES: OPERATION OF BREAKING SEMANTIC TAXONOMIC STRUCTURES

Сторінки: 26-33. Номер: №3, 2020 (285)
Автори:
О. О. Гордєєв
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Oleksandr gordieiev
Banking University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-285-3-5
Рецензія/Peer review : 04.04.2020 р.
Надрукована/Printed : 02.06.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Стаття є продовженням серії робіт, пов’язаних з формалізацією представлення профілів програмного забезпечення (ПЗ) та їх перетворення, які є складовими частинами безпосередньо профілювання ПЗ для утворення профілів вимог ПЗ, профілів дефектів ПЗ, профілів метрик ПЗ тощо. У статті пропонується формалізований опис профілювання програмного забезпечення. У статті завдання формалізації профілювання ПЗ вирішується представленням профілю ПЗ як семантичних таксономічних структур (ієрархічних, фасетних або змішаних структур). Такими чином профіль ПЗ складається зі структури (множини таксонів і класифікаційних ознак) та семантичного його наповнення. В статті профіль вимог ПЗ представлений у вигляді ієрархії з семантичним наповненням таксонів і класифікаційних ознак на рівні слів з вимог,  де неподільною семантичною одиницею є слово в реченні вимоги. Варто відзначити, що множини елементів множин таксонів і класифікаційних ознак представлені у вигляді кортежів, оскільки для кожного слова є важливим його позиція у реченні.
У рамках процесу профілювання ПЗ та формування профілю ПЗ представляється та формально описується операція розбиття семантичних таксономічних структур. Для реалізації такої операції вводяться окремі типи операції розбиття: розбиття в ширину, розбиття в глибину та змішане розбиття. Також описуються певні умови, при яких такі типи операцій розбиття застосовуватися при профілюванні ПЗ. На відміну від операції об’єднання для опису операції розбиття додатково вводяться наступні множини: семантичних критеріїв вибору, семантичних класифікаційних ознак необхідної семантичної таксономічної структури, семантичних класифікаційних ознак залишкової семантичної таксономічної структури, семантичних таксонів необхідної семантичної таксономічної структури, семантичних таксонів залишкової семантичної таксономічної структури. Для виконання операції розбиття семантичних таксономічних структур докладно описаний алгоритм виконання такої операції.
У роботі графічно представлена і формально описана повна множина варіантів розбиття ієрархічних і фасетних структур – усього 8 варіантів для кожного типу семантичних таксономічних структур.
Ключові слова: профілювання ПЗ, профіль ПЗ, фасетно-ієрархічні структури, розбиття фасетно-ієрархічних структур.

Розширена анотація англійською мовою

The article is a continuation of a series of works related to the formalization of the presentation of software profiles and their transformation, which are part of the software profiling to create profiles of software requirements, profiles of software defects, profiles of software metrics, etc. The article offers a formalized description of software profiling. In the article, the problem of formalizing software profiling is solved by presenting the software profile as semantic taxonomic structures (hierarchical, facet or mixed structures). Thus, the software profile consists of a structure (set of taxa and classification features) and its semantic content. In the article the profile of software requirements is presented in the form of a hierarchy with semantic filling of taxa and classification features at the level of words from requirements where the indivisible semantic unit is a word in the sentence of the requirement. It is worth noting that the sets of elements of sets of taxa and classification features are presented in the form of tuples, because for each word is important its position in the sentence.
As part of the process of software profiling and software profile formation, the operation of breaking semantic taxonomic structures is presented and formally described. To implement such an operation, certain types of breaking operations are introduced: breaking in width, breaking in depth and mixed breaking. It also describes certain conditions under which these types of breaking operations are used in software profiling. In contrast to the union operation, the following sets are additionally introduced to describe the split operation: semantic selection criteria, semantic classification features of the required semantic taxonomic structure, semantic classification features of the residual semantic taxonomic structure, semantic taxa of the required semantic taxonomic structure. To perform the operation of breaking semantic taxonomic structures, the algorithm for breaking such an operation is described in detail.
The paper graphically presents and formally describes the full set of options for dividing hierarchical and facet structures – only 8 variants for each type of semantic taxonomic structures.
Key words: software profiling, software profile, facet-hierarchical structures, breaking facet-hierarchical structures.

References

 1. Watts H. The software quality profile / H. Watts, T. Daughtrey // Fundamental Concepts for the Software Quality Engineer, American Society for Quality (ASQ). – 2001, pp. 3-17.
 2. Andrashov A.A. Analiz modeley predstavleniya trebovaniy k programmnomu obespecheniyu pri ikh profilirovanii / A.A. Andrashov, YU.A. Kremenchutskiy, V.S. Kharchenko // Radioyelektronni i komp’yuterni sistemi. – 2009. – № 7 (41). – pp. 186-191.
 3. Chen Zhen Yu. Formalisation of product requirements: From natural language descriptions to formal specifications / Zhen Yu Chen, Shengji Yao, Jian Qiang Lin, Yong Zeng, Armin Eberlein // International Journal of Manufacturing Research (IJMR). – 2007. – Vol. 2, No. 3. – pp. 362-387.
 4. Shostak I. V. Podkhod k avtomatizatsii protsessa formirovaniya normativnogo profilya pri sertifikatsii programmnykh produktov. V. Shostak, YU. I. Butenko // Sistemy obrobki informatsii. – 2010. – № 8 (89). – pp. 122-126.
 5. Andrashov A.A. Taksonomicheskiye modeli profilirovaniya trebovaniy informatsionno-upravlyayushchikh sistem kriticheskogo primeneniya / A.A. Andrashov // Radíoyelektronni i komp’yuterni sistemi. – 2010. – № 7 (48). – pp. 104-108.
 6. Andrashov A.A. Fasetno-iyerarkhicheskiye semanticheskiye struktury v zadachakh obespecheniya kachestva programmnogo obespecheniya / A.A. Andrashov // Integrirovannyye tekhnologii v mashinostroyenii «ÍKTM-2008»: mater. Mizhnar. nauk.-tekhn. konf, m. Kharkív. – 2008. – T.2. – p. 204.
 7. Gordieiev O.O. Fasetno – iyerarkhicheskiye struktury v zadachakh otsenki kachestva programmnogo obespecheniya / O.O. Gordieiev, V. S. Kharchenko // Informatsionnyye tekhnologii i komp’yuternaya inzheneriya. – 2005. – №3. – pp. 190-196.
 8. Gordeyev A.A. Formalizovannoye predstavleniye profiley programmnogo obespecheniya: semanticheskiye taksonomicheskiye struktury / A.A. Gordeyev, A.L. Lapshin // Vestnik Khmel’nitskogo natsional’nogo universiteta. – 2020. – №2, (283). – pp. 51-57.
 9. Gordeyev A.A. Profilirovaniye defektov i trebovaniy PO s vnedreniyem operatsiy nad taksonomicheskimi strukturami / A.A. Gordeyev // Mezhdunar. nauchno-tekhn. konf. «Integrirovannyye komp’yuternyye tekhnologii v mashinostroyenii» (IKTM-2005). – Khar’kov: NAKU «KHAI». – 2005. – pp. 364.
 10. Butenko YU. I. Ontologicheskaya model formirovaniya normativnogo profilya dlya sertifikatsii sistem kriticheskogo primeneniya / YU. I. Butenko // Sovremennyye napravleniya informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy i sredstv upravleniya: tez. dop. Pervoy nauchno-tekhn. konf. Khar’kov.- 2010. – p. 40.
 11. Shostak I.V. Znaniyeoriyentirovannyye metody formirovaniya normativnykh profiley k sistemam kriticheskogo primeneniya na osnove ontologiy / I.V. Shostak, YU.I. Butenko, Ye.I. Shostak // Radioelektronnyye i komp’yuternyye sistemy. – 2010. – №5. – pp. 104-108.
 12. Shostak I. V. Klassifikatsionnaya model’ tekstov normativnoy bazy pri ekspertirovaniya programmnogo obespecheniya / I.V. Shostak, YU.I. Butenko // I i Vseukrainskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Intellektual’nyye sistemy i prikladnaya lingvistika», 28 marta, m. Kharkіv. – 2013. – pp. 20-23.
 13. Bruel J.-M.. The role of formalism in system requirements // J.-M. Bruel, S. Ebersold, F. Galinier, M. Mazzara, A. Naumchev. – 2020. – 46 p. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: https://arxiv.org/pdf/1911.02564.pdf
 14. Gordeyev A.A. Model’ strukturno-semanticheskogo predstavleniya i preobrazovaniya profiley programmnogo obespecheniya: operatsiya ob”yedineniya / A.A. Gordeyev, A.L. Lapshin // Sistemy i tekhnologii. – 2020. – № 1 (59/1). – pp. 72-100.

Post Author: npetliaks

Translate