Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ: ОБЛАДНАННЯ РОЗКРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF SEWING PRODUCTS: CUTTING PRODUCTION

Сторінки: 188-197. Номер: №6, 2022 (315) 
Автори:
РУБАНКА Микола
Київський національний університет технологій та дизайну
 ORCID ID: 0000-0003-2367-0333
e-mail: rubanka.mm@knutd.edu.ua
ДВОРЖАК Володимир
Київський національний університет технологій та дизайну
 ORCID ID: 0000-0002-1693-9106
e-mail: dvorzhak.vm@knutd.edu.ua
РУБАНКА Алла
Київський національний університет технологій та дизайну
 ORCID ID: 0000-0003-0298-0850
e-mail: rubanka.ai@knutd.edu.ua
ПОЛІЩУК Олег
Хмельницький національний університет
 ORCID ID: 0000-0002-9764-8561
e-mail: opolishchuk71@gmail.com
ГОРЯЩЕНКО Сергій
Хмельницький національний університет
 ORCID ID: 0000-0001-6623-2523
e-mail: gsl7@ukr.net
RUBANKA Mykola, DVORZHAK Volodymyr, RUBANKA Alla
Kyiv National University of Technologies and Design
POLISHCHUK Oleh, HORIASHCHENKO Serhiy
Khmelnytsky National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-188-197

Анотація мовою оригіналу

В статті розглянуто технологічний процес виробництва розкрійного цеху швейного підприємства та типового обладнання, що при цьому використовується. Встановлено, що збільшення асортименту швейних виробів, поява нових матеріалів, швидкість змінюваності моделей, методів обробки тощо зумовлюють необхідність системного пошуку раціональних та ефективних рішень технологічного процесу виготовлення, в тому числі за рахунок впровадження сучасного інноваційного обладнання. Розроблено узагальнену класифікаційну схему типового обладнання розкрійного цеху швейного виробництва. Окреслено основні проблеми, які потрібно вирішити для успішного розвитку середньостатистичного швейного підприємства.
Ключові слова: технологічний процес, розкрійний цех, швейне підприємство, обладнання розкрійного виробництва, розкрій, швейні матеріали.

Розширена анотація англійською  мовою

The article considers the technological process of production of the cutting department of a sewing enterprise and the typical equipment used during such a process. It is revealed that the increase in the range of sewing products, the appearance of new materials, the speed of changing models, methods of processing, etc., necessitates a systematic search for rational and effective solutions for the technological process of production, including through the introduction of modern innovative equipment. The most used standard equipment of the cutting department of a sewing enterprise has been analyzed. The main requirements for the equipment involved in the technological process of production of the cutting department of a sewing enterprise have been determined. Also, the ways of possible improvement of the cutting department of a sewing enterprise have been outlined. The object of the research is a typical cutting department of a Ukrainian sewing enterprise, i.e. the technological process of production and the equipment used during such process. The method of system analysis is used. Theoretical studies are based on the main provisions of light industry production technologies. A generalized classification scheme of the standard equipment of the cutting department of a sewing enterprise has been developed, which can be used at light industry enterprises, in particular the cutting department of a sewing enterprise, when choosing energy-efficient and high-tech equipment. Also, the main problems that need to be solved for the successful development of an average sewing enterprise are outlined. The results of the study can be used in the design of new and modernization of existing cutting departments of sewing enterprises.
Keywords: technological process, cutting department, sewing enterprise, cutting production equipment, cutting, sewing materials.

Література

 1. Основи технологій експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв : навч. посіб. / С. М. Березненко, О. І. Водзінська, Л. Б. Білоцька, С. В. Донченко. – К. : КНУТД, 2017. – 171 с.
 2. Розкрійні столи. URL: https://soliy.com.ua/collection/raskroynye-stoly?lang=ua (дата звернення 12.07.2022).
 3. Розмотувач рулону тканини. URL: https://leg-prom.com.ua/ua/raskrojnoe_oborudovanie/razmotchik-rulona-tkani (дата звернення 12.07.2022).
 4. Кінцеві відрізні лінійки. URL: https://sm-ua.com/kncev-vdrzn-lnyki (дата звернення 14.07.2022).
 5. Настилочні машини та столи. URL: https://shvejnik.com.ua/ua/nastilochni-mashini-ta-stoli?___from_store=ua (дата звернення 12.07.2022).
 6. Вертикальні шабельні розкрійні ножі. URL: https://sm-ua.com/vertikalyn-sabelyn-nogh (дата звернення 13.07.2022).
 7. Розкрійні ножі. URL: https://sweika.com.ua/ua/30-promyshlennyeraskroynye-nozhi (дата звернення 13.07.2022).
 8. Дискові розкрійні ножі. URL: https://leg-prom.com.ua/ua/raskrojnoe_oborudovanie/diskovie_nodzi/ (дата звернення 13.07.2022).
 9. Дискові розкрійні ножі. URL: https://tex-prom.com.ua/ua/raskrojnoe-oborudovanie/diskovye-raskrojnye-nozhi/ (дата звернення 13.07.2022).
 10. Термоножі для тканини. URL: https://soliy.com.ua/collection/termonozhi?lang=ua (дата звернення 14.07.2022).
 11. Розкрійні машини. URL: https://soliy.com.ua/collection/raskroynye-mashiny?lang=ua (дата звернення 12.07.2022).
 12. Rexel L1000. URL: https://softorg.com.ua/ru/product/rexel_r1000 (дата звернення 12.07.2022).
 13. Комп’ютеризовані розкрійні комплекси. URL: https://sewtech.com.ua/uk/stegalnoe-obladnannya/kompyuterizovani-rozkrijni-kompleksi/ (дата звернення 14.10.2022).
 14. Ножиці кравецькі. URL: https://sewtech.com.ua/uk/zapchastini-ta-aksesuaru/aksessuary/nozhici/ (дата звернення 13.10.2022).
 15. Розкрійні ножиці – робимо правильний вибір! URL: https://spool.com.ua/ua/raskroynye-nozhnicy-delaem-pravilnyy-vybor (дата звернення 13.10.2022).
 16. Дироколи, термоножі і праски для лекал. URL: https://shvejnik.com.ua/ua/dirokoli-termonozhi-i-praski-dlya-lekal (дата звернення 13.10.2022).
 17. Нумераторы кроя для швейного производства. URL: https://termoprinter.org.ua/numeratori_kroya.html (дата звернення 17.10.2022).
 18. Машини для нарізання бейки (бейкорізки). URL: https://tex-prom.com.ua/ua/raskrojnoe-oborudovanie/mashiny-dlya-narezaniya-bejki-bejkorezki/ (дата звернення 13.10.2022).
 19. Машины для нарезания бейки (бейкорезки). URL: https://sofitex.com.ua/raskroynoe_oborydovanie/machini_dlya_narezaniya_bejki/ (дата звернення 13.10.2022).
 20. Машины для резки ленты липучки. URL: https://tex-prom.com.ua/ru/raskrojnoe-oborudovanie/mashiny-dlya-rezki-lenty-lipuchki/ (дата звернення 14.10.2022).
 21. Лазерные раскройные машины. URL: https://angeli.net.ua/raskrojnoe-oborudovanie/lazernye-raskrojnye-mashiny/ (дата звернення 17.10.2022).
 22. Особенности раскройного оборудования. URL: https://sofitex.com.ua/osobennosti-raskroynogo-oborudovaniya.html (дата звернення 17.10.2022).
 23. Лазерные станки по ткани. URL: https://mirstankov.com/shop/oborudovanie/lazernye-gravery/lazernye-stanki-po-tkani/ (дата звернення 17.10.2022).
 24. Особливості використання лазерних пристроїв при виготовленні колекції сучасного жіночого одягу / А. Д. Кепко, А. І. Рубанка, Т. В. Луцкер, М. М. Рубанка // Молодь – науці і виробництву – 2019: Інноваційні технології легкої промисловості : матер. Міжн. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Херсон, 16-17 травня 2019 року. – Херсон : ХНТУ, 2019. – С. 64–66.
 25. Вырубочные пресса. URL: https://gevorkyan.com.ua/ua/g10953100-vyrubochnye-pressa (дата звернення 17.10.2022).
 26. Дублюючі преси притискного типу. URL: https://shvejnik.com.ua/ua/dublyuyuchi-presi-pritisknogo-tipu (дата звернення 20.10.2022).
 27. Пресса дублирующие проходного типа. URL: https://sewtech.com.ua/pressa-dubliruyushchie/pressa-dubliruyushchie-prohodnogo-tipa/ (дата звернення 17.10.2022).
 28. Рубанка М. М. Способи переробки і області подальшого використання відходів матеріалів швейної промисловості / М. М. Рубанка // Легка промисловість. – 2017. – № 2. – C. 48–55.
 29. Рубанка М. М. Відходи легкої промисловості, способи переробки та області подальшого використання / М. М. Рубанка, В. П. Місяць // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – № 4 (88) : Серія “Технічні науки”. – C. 34–39.
 30. Рубанка А. І. Екологічні технології при використанні матеріалів для фешн-індустрії / А. І. Рубанка, В. А. Барна, Т. В. Луцкер // Молодь – науці і виробництву – 2020: Інноваційні технології легкої промисловості : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Херсон, 14-15 травня 2020 року. – Херсон : ХНТУ, 2020. – С. 59-60.

References

 1. Osnovy tekhnolohii eksperymentalnoho ta pidhotovcho-rozkriinoho vyrobnytstv : navch. posib. / S. M. Bereznenko, O. I. Vodzinska, L. B. Bilotska, S. V. Donchenko. – K. : KNUTD, 2017. – 171 s.
 2. Rozkriini stoly. URL: https://soliy.com.ua/collection/raskroynye-stoly?lang=ua (data zvernennia 12.07.2022).
 3. Rozmotuvach rulonu tkanyny. URL: https://leg-prom.com.ua/ua/raskrojnoe_oborudovanie/razmotchik-rulona-tkani (data zvernennia 12.07.2022).
 4. Kintsevi vidrizni liniiky. URL: https://sm-ua.com/kncev-vdrzn-lnyki (data zvernennia 14.07.2022).
 5. Nastylochni mashyny ta stoly. URL: https://shvejnik.com.ua/ua/nastilochni-mashini-ta-stoli?___from_store=ua (data zvernennia 12.07.2022).
 6. Vertykalni shabelni rozkriini nozhi. URL: https://sm-ua.com/vertikalyn-sabelyn-nogh (data zvernennia 13.07.2022).
 7. Rozkriini nozhi. URL: https://sweika.com.ua/ua/30-promyshlennyeraskroynye-nozhi (data zvernennia 13.07.2022).
 8. Dyskovi rozkriini nozhi. URL: https://leg-prom.com.ua/ua/raskrojnoe_oborudovanie/diskovie_nodzi/ (data zvernennia 13.07.2022).
 9. Dyskovi rozkriini nozhi. URL: https://tex-prom.com.ua/ua/raskrojnoe-oborudovanie/diskovye-raskrojnye-nozhi/ (data zvernennia 13.07.2022).
 10. Termonozhi dlia tkanyny. URL: https://soliy.com.ua/collection/termonozhi?lang=ua (data zvernennia 14.07.2022).
 11. Rozkriini mashyny. URL: https://soliy.com.ua/collection/raskroynye-mashiny?lang=ua (data zvernennia 12.07.2022).
 12. Rexel L1000. URL: https://softorg.com.ua/ru/product/rexel_r1000 (data zvernennia 12.07.2022).
 13. Kompiuteryzovani rozkriini kompleksy. URL: https://sewtech.com.ua/uk/stegalnoe-obladnannya/kompyuterizovani-rozkrijni-kompleksi/ (data zvernennia 14.10.2022).
 14. Nozhytsi kravetski. URL: https://sewtech.com.ua/uk/zapchastini-ta-aksesuaru/aksessuary/nozhici/ (data zvernennia 13.10.2022).
 15. Rozkriini nozhytsi – robymo pravylnyi vybir! URL: https://spool.com.ua/ua/raskroynye-nozhnicy-delaem-pravilnyy-vybor (data zvernennia 13.10.2022).
 16. Dyrokoly, termonozhi i prasky dlia lekal. URL: https://shvejnik.com.ua/ua/dirokoli-termonozhi-i-praski-dlya-lekal (data zvernennia 13.10.2022).
 17. Numeratory kroya dlya shvejnogo proizvodstva. URL: https://termoprinter.org.ua/numeratori_kroya.html (data zvernennia 17.10.2022).
 18. Mashyny dlia narizannia beiky (beikorizky). URL: https://tex-prom.com.ua/ua/raskrojnoe-oborudovanie/mashiny-dlya-narezaniya-bejki-bejkorezki/ (data zvernennia 13.10.2022).
 19. Mashiny dlya narezaniya bejki (bejkorezki). URL: https://sofitex.com.ua/raskroynoe_oborydovanie/machini_dlya_narezaniya_bejki/ (data zvernennya 13.10.2022).
 20. Mashiny dlya rezki lenty lipuchki. URL: https://tex-prom.com.ua/ru/raskrojnoe-oborudovanie/mashiny-dlya-rezki-lenty-lipuchki/ (data zvernennya 14.10.2022).
 21. Lazernye raskrojnye mashiny. URL: https://angeli.net.ua/raskrojnoe-oborudovanie/lazernye-raskrojnye-mashiny/ (data zvernennya 17.10.2022).
 22. Osobennosti raskrojnogo oborudovaniya. URL: https://sofitex.com.ua/osobennosti-raskroynogo-oborudovaniya.html (data zvernennya 17.10.2022).
 23. Lazernye stanki po tkani. URL: https://mirstankov.com/shop/oborudovanie/lazernye-gravery/lazernye-stanki-po-tkani/ (data zvernennya 17.10.2022).
 24. Osoblyvosti vykorystannia lazernykh prystroiv pry vyhotovlenni kolektsii suchasnoho zhinochoho odiahu / A. D. Kepko, A. I. Rubanka, T. V. Lutsker, M. M. Rubanka // Molod – nautsi i vyrobnytstvu – 2019: Innovatsiini tekhnolohii lehkoi promyslovosti : mater. Mizhn. nauk.-prakt. konf. zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh, m. Kherson, 16-17 travnia 2019 roku. – Kherson : KhNTU, 2019. – S. 64–66.
 25. Vyrubochnye pressa. URL: https://gevorkyan.com.ua/ua/g10953100-vyrubochnye-pressa (data zvernennia 17.10.2022).
 26. Dubliuiuchi presy prytysknoho typu. URL: https://shvejnik.com.ua/ua/dublyuyuchi-presi-pritisknogo-tipu (data zvernennia 20.10.2022).
 27. Pressa dubliruyushie prohodnogo tipa. URL: https://sewtech.com.ua/pressa-dubliruyushchie/pressa-dubliruyushchie-prohodnogo-tipa/ (data zvernennia 17.10.2022).
 28. Rubanka M. M. Sposoby pererobky i oblasti podalshoho vykorystannia vidkhodiv materialiv shveinoi promyslovosti / M. M. Rubanka // Lehka promyslovist. – 2017. – № 2. – C. 48–55.
 29. Rubanka M. M. Vidkhody lehkoi promyslovosti, sposoby pererobky ta oblasti podalshoho vykorystannia / M. M. Rubanka, V. P. Misiats // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. – 2015. – № 4 (88) : Seriia “Tekhnichni nauky”. – C. 34–39.
 30. Rubanka A. I. Ekolohichni tekhnolohii pry vykorystanni materialiv dlia feshn-industrii / A. I. Rubanka, V. A. Barna, T. V. Lutsker // Molod – nautsi i vyrobnytstvu – 2020: Innovatsiini tekhnolohii lehkoi promyslovosti : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh, m. Kherson, 14-15 travnia 2020 roku. – Kherson : KhNTU, 2020. – S. 59-60.

Post Author: Горященко Сергій

Translate