Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ КОМПАНІЄЮ TESLA

ANALYSIS OF THE MARKET OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF ELECTRIC CARS BY TESLA


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-11

Mariia YUZYK
University of Warsaw (Poland),
International Visegrad Scholarship
https://orcid.org/0000-0002-3249-4530

Марія ЮЗИК
Варшавський університет (Польща)

Анотація англійською мовою

Investigate the current state of development of electric cars, especially Tesla company and outline the prospects for its further development. Analyzed the task of the scientific work consider the role and place of electric cars in the transport system; to analyze the technical and economic features of electric cars; analysis of global and Ukrainian production of electric cars and to analyze the potential and competitiveness of electric cars in comparison with cars with internal combustion engines; program development prospects of electric cars based on methods of stimulating electric car markets in different countries of the world.

Key words: electric cars, Tesla, brand.

Розширена анотація українською мовою

Зараз у розвитку ринку електромобілів відбувається новий стрибок. Електромобілі є актуальною темою для стратегічного розвитку як автомобільних компаній, так і урядів. Перехід на електромобілі загалом є перспективним, але його реалізація у світі поки що є досить складним процесом, специфіку якого розберемо в цій роботі.

Досліджено сучасний стан розвитку електромобілів, особливо компанії Tesla та окреслено перспективи його подальшого розвитку. Проаналізовано завдання наукової роботи розглянути роль і місце електромобілів у транспортній системі; проаналізовано техніко-економічні особливості електромобілів; аналіз світового та українського виробництва електромобілів та аналіз потенціалу та конкурентоспроможності електромобілів у порівнянні з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння; перспективи розвитку програми електромобілів на основі методів стимулювання ринків електромобілів у різних країнах світу.

Ключові слова: електромобілі, Tesla, бренд.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate