Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕРЕЖЕВІЙ ЕКОНОМІЦІ

MODEL OF ECONOMIC PARTNERSHIP IN THE NETWORK ECONOMY


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-7

Ростислав КУКУРУДЗ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
https://orcid.org/0000-0002-5721-8946
e-mail: rostyslav.kukurudz@gmail.com

Rostyslav KUKURUDZ
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Анотація мовою оригіналу

Значні зміни в розвитку нових взаємозалежностей між компаніями, розвиток концепції ланцюга вартості та технологічний прогрес у сфері електронних зв’язків між компаніями є основними передумовами для значного інтересу теоретиків до мережевих структур. Деякі вчені вважають, що дослідження двосторонніх відносин відображають популярність концепції афілійованого маркетингу, тоді як зосередження на мережах є вищим щаблем розвитку маркетингу. Враховуючи, що досягнення довгострокових кооперативних торговельних відносин, в перщу чергу, залежить від волі та спроможності обох сторін-партнерів (двосторонній контроль), то зрозуміло, що їх природа може бути більш детально досліджена лише шляхом взаємних міркувань.

Ключові слова: модель, мережева економіка, компанія, мережева структура.

Розширена анотація англійською мовою

Significant changes in the development of new interdependencies between companies, the development of the value chain concept, and technological progress in the field of electronic communications between companies are the main prerequisites for the significant interest of theorists in network structures. Some scholars believe that the study of two-way relationships reflects the popularity of the concept of affiliate marketing, while the focus on networks is a higher level of marketing development. Given that the achievement of long-term cooperative trade relations primarily depends on the will and capacity of both partner parties (bilateral control), it is clear that their nature can be explored in more detail only through mutual considerations. Significant changes in the development of new interdependencies between companies, the development of the value chain concept, and technological progress in the field of electronic communications between companies are the main prerequisites for the significant interest of theorists in network structures. Some scholars believe that the study of two-way relationships reflects the popularity of the concept of affiliate marketing, while the focus on networks is a higher level of marketing development. Given that the achievement of long-term cooperative trade relations primarily depends on the will and capacity of both partner parties (bilateral control), it is clear that their nature can be explored in more detail only through mutual considerations.

Key words: model, merging economy, company, merging structure.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate