Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

RESEARCH OF THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL CORPORATE BUSINESS UNITS BASED ON THE USE OF INTERNATIONAL FACTORS OF ECONOMIC GROWTH (BASED ON THE EXAMPLE OF CONSULTING SERVICES)

ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАТИВНИХ БІЗНЕС-ОДИНИЦЬ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ (НА ПРИКЛАДІ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ)

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 160-165
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 160-165

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-24

Alona PLYASKINA
Kherson National Technical University
https://orcid.org/0000-0003-3680-162X
plal333@ukr.net
Tetyana YAKYMCHUK
Kherson National Technical University
https://orcid.org/0000-0002-9790-1977
Hlib ZIUBANOV
Kherson National Technical University

Альона ПЛЯСКІНА, Тетяна ЯКИМЧУК, Гліб ЗЮБАНОВ
Херсонський національний технічний університет

Анотація англійською мовою

Scientists divide the entire set of consulting companies in the world into several groups. Thus, the first group includes the “big four” companies. The second group of consulting companies are the so-called “thought factories”, which do not just provide consulting services, but offer an unusual and non-standard way out of a difficult situation, offering creative ideas.The next group of companies are subject-oriented companies whose activities are limited to one or more areas, for example, marketing research, recruitment or business planning. Most research results show that the sector of consulting services is developing at a faster pace than other sectors of the world economy. In the developed countries of the world, the share of the service sector is constantly growing, while the positive trend of this sector is characterized by the dynamic development of the consulting services market. Summing up, it is possible to state with great certainty (as evidenced by research results) that the sector of consulting services is developing at a faster pace than other sectors of the world economy. In the developed countries of the world, the share of the service sector is constantly growing, while the positive trend of this sector characterizes the development of the consulting services market. Let’s focus on the consulting process, which is related to agricultural products, because it is more complicated than industrial and other types of consulting, which is determined by the variety of methods, techniques and its implementation. The difference between agricultural business and other types of business.

Keywords: international corporate business units, consulting services, international factors of economic growth, enterprise

 Розширена анотація українською мовою

Виявлено, що всю сукупність консалтингових компаній в світі науковці поділяють на декілька груп: компанії «великої четвірки,  предметно-орієнтовані компанії, невеликі консалтингові компанії. Для більш детальної оцінки сучасного стану консалтингових послуг проаналізовано абсолютні показники торгівлі, експорт та імпорт провідних національних економік, структура експорту та імпорту консалтингових послуг, динаміка обсягу експорту та імпорту консалтингових послуг, обсяг світового імпорту. Встановлено (що свідчать результати досліджень), що сектор консалтингових послуг розвивається випереджаючими темпами у порівнянні з іншими галузями світової економіки. В розвинених країнах світу частка сфери послуг постійно зростає, при цьому позитивною тенденцією цієї сфери характеризується розвиток ринку консалтингових послуг.

Ключові слова: міжнародні корпоративні бізнес одиниці, консалтингові послуги, міжнародні фактори економічного росту,  розвиток.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate