Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИКОРИСТАННЯ UML ДІАГРАМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ВИРОБНИЦТВІ

USING UML DIAGRAMS FOR THE TECHNOLOGICAL PROCESS IN PRODUCTION

Сторінки: 268-275. Номер: №2, 2023 (319)  
Автори:
САМЧУК ЛЮДМИЛА
Луцький національний технічний університет, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2516-045X
Samchuk204@gmail.com
ПОВСТЯНА ЮЛІЯ
Луцький національний технічний університет, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5426-4157
yuliapovstyana@ukr.net
ЛІЩИНА НАТАЛІЯ
https://orcid.org/0000-0002-5200-536X
Луцький національний технічний університет, Україна
lischyna@gmail.com
КЛІМЕНКО АРТЕМ
Луцький національний технічний університет, Україна
artemklimenko427@gmail.com
SAMCHUK Ludmila
POVSTIANA Yulia
LISHCHYNA Nataliia
KLYMENKO Artem
Lutsk National Technical University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-319-1-268-275

Анотація мовою оригіналу

У статті використано уніфіковану мову моделювання UML для візуалізації елементів виробництва. Дана робота містить UML діаграми та таблиці опису, що дають змогу структурувати діяльність технологічного процесу на  виробництві. Показаний технологічний процес виготовлення продукції, який детально представлений на діаграмі станів.
Ключові слова: UML-діаграми, виробнича система, об’єктно-орієнтоване програмування, технічне обладнання, процес.

 Розширена анотація англійською  мовою

The article uses the unified UML modeling language to visualize production elements. To show some of the advantages of the proposed approach, the main components of the production system are defined: technological machines, operators, materials, products and the production process. A class diagram is used to represent the components. Defined attributes and methods of each class: attributes and methods to each class that define its properties and behavior. The Machine class can have attributes such as machine ID and Destination, and methods such as start() and stop(). Relationships between classes are established: association, aggregation, and composition to represent relationships between classes. The Production Process class can have an aggregation relationship with the Machine class, indicating that the production process consists of multiple machines. This work contains UML diagrams and description tables that make it possible to structure the activity of the technological process in production. The technological process of manufacturing products is shown, which is presented in detail on the state diagram.
Keywords: UML diagrams, production system, object-oriented programming, technical equipment, process.

Post Author: Горященко Сергій

Translate