Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

НАГЛЯДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИНАМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМ АСИМЕТРІЯМ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РОЛІ  FINTECH і BIG TECHS НА ЦИФРОВІЗОВАНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ

SUPERVISORY CAPACITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN COUNTERING CYBERCRIME AND INFORMATION ASYMMETRIES IN THE CONDITIONS OF THE GROWTH OF THE ROLE OF FINTECH AND BIG TECHS IN THE DIGITALIZED INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS

Cторінки: 273-280. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-43

Алла ШЛАПАК
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
https://orcid.org/0000-0001-8697-7039
e-mail: allashlapak@gmail.com

Alla SHLAPAK
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

 Анотація мовою оригіналу

     В статті доведено, що запит на цифровий суверенітет в межах національних юрисдикцій або на рівні інтеграційних об’єднань  в умовах розширення кіберпростору і продукованих ним можливостей і загроз має кореспондуватись із потенціалом існуючої цифрової фінансової інфраструктури, яка є глобальною за своєю суттю, що наділяє FINTECH і BIG TECHS новими важелями впливу. Мета статті полягає у висвітленні наглядового потенціалу фінансових установ у протидії цифровій злочинності та інформаційним атакам в умовах зростання ролі  FINTECH і BIG TECHS на міжнародних ринках капіталу. В статі ствердується, що посилення цифровізації глобальної економіки впливає на способи, в які банки виробляють і надають фінансові послуги своїм клієнтам, а також залучають Big Techs і FinTechs до цих процесів, що матиме революційні наслідки для існуючих фінансових установ і, особливо, традиційних банків. Виокремлено  ряд потенційних причин, через які великі технологічні компанії можуть нарощувати свою присутність на ринках фінансових послуг.  В статті досліджено ринок кібербезпеки і  відзначено фактори, що спричиняють його розвиток і зростання. Продемонстровано, що багаторівневість встановлених взаємозв’язків між фінансовими установами та третіми сторонами ускладнює управління розповсюдженням внутрішньої інформації і загострює проблему інформаційної асиметрії, яка призводить до викривлення ринку і конкуренції.  Аутсорсинг послуг, що здійснюється багатьма фінансовими установами, створює ризики концентрації для всього сектору. Фінансові установи все частіше використовують послуги хмарних провайдерів для зберігання даних. Дохід від хмарних послуг зазнає експоненціального зростання, але є лише декілька гравців, що мають достатній потенціал для обслуговування великих установ, що свідчить про олігополізацію даного ринку. Розглянуто «гейткіперську» роль фінансових установ, яка полягає у здатності відсіювати недостовірну інформацію, попереджувати фрод та інші зловживання, нести відповідальність за неупередженість і достовірність інформації. Висвітлено роль гейміфікації у розвитку ринку фінансових послуг під впливом FINTECH і BIG TECHS.

Досліджено зростання ролі BIG TECHS на ринку кредитування з огляду на зростання обсягів електронної комерції. Доведено, що зміни у фінансовому посередництві можуть суттєво вплинути на трансмісійні канали грошово-кредитної політики, що стане новим викликом для фінансових регуляторів і Центробанків, адже бізнес-модель Big Techs заснована на збиранні та використанні величезних масивів даних, але не для вирішення агентських проблем між кредиторами та позичальниками. Окреслене свідчить, що цифровізація ринків капіталу і банківської діяльності зокрема формує запит на посилення наглядової функції фінансових регуляторів задля мінімізації тактичних і системних ризиків, протидії кіберризиків, а також проявів інформаційної асиметрії на ринку фінансових послуг, що надаються BIG TECHS і FINTECHS.

Ключові слова: ринок кібербезпеки BIG TECHS, FINTECHS, ринок фінансових послуг, фінансовий нагляд, інформаційні асиметрії, гейміфікація, цифровізовані ринки капіталу, цифровий суверенітет ЄС, кредитування

 Розширена анотація англійською мовою

    The request for digital sovereignty within national jurisdictions or at the level of integration associations in the context of the expansion of cyberspace and the opportunities and threats it produces should correspond with the potential of the existing digital financial infrastructure, which is global in nature, which gives FINTECH and BIG TECH tools for transformative construction of the financial market. services. The purpose of the article is to reveal the supervisory potential of financial institutions in countering digital crime and information asymmetries in the context of the growing role of FINTECH and BIG TECHS in international capital markets. The article explores the role of FINTECH and BIGTECH as a dynamically developing segment at the intersection of the financial services and technology sectors. In it, technology startups and new market entrants are taking innovative approaches to products and services currently provided by the traditional financial services sector.

Today, new technologies (digital, telecommunications, biometrics, etc.) are reshaping the financial services industry, actively replacing traditional players and traditional business models. The integration of new financial solutions allows you to change the structure of consumption, reduce the cost of certain functionality (processing customer bases, loyalty programs, etc.), increase the efficiency and quality of business processes (targeting the target audience, scoring, etc.), and also significantly affect sustainability development of core business, etc. As a result, the financial technology industry is gradually turning into an independent, intensively developing sector of the modern economy. The FINTECH segment is rapidly developing, disrupting the usual order of things in the traditional value chain. Companies in the segment, using the latest technologies and new directions of activity, are reshaping the competitive landscape, blurring the boundaries that have been established among players in the financial services sector. The FINTECH ecosystem includes such elements as startups, technology companies, financial institutions and infrastructure players. FINTECH platforms operate in the most profitable part of the banking chain. Most companies in the financial technology sector operate at the so-called last mile stage, that is, at the stage of interaction with the end consumer. These services include: P2P lending platforms, money transfer and payment acceptance services for small and medium enterprises. It is these areas that are the main sources of income for traditional banks. The very financing of the FINTECH industry is often of a credit nature, and cheap borrowed resources only increased interest in such innovations. of great importance for the fintech industry is the dynamically developing e-commerce market. In particular, this factor will stimulate the growth of the volume of services in the segment of payments and transfers, as well as in the segment of financing.

The article considers the phenomenon of gamification (the use of game elements), which is essentially a system of motivation and incentives, which leads to the fact that the client interacts with the financial institution more often, which makes it possible to achieve increased loyalty to the company. In the era of total digitalization, the problem of cybersecurity, protection of personal data, identification and authentication of a person in the information space when making financial transactions becomes relevant. The attention is focused on the risks of cyberattacks and theft of funds due to the disclosure of access to information systems.

Key words: cybersecurity market, BIG TECHS, FINTECHS, financial services market, financial supervision, information asymmetries, gamification, digital capital markets, EU digital sovereignty, lending and loans

References

 1. Uncovering Ofshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network [Elektronnyj resurs] / J. Bernardo, J. Fichtner, F. W. Takes, E. M. Heemskerk. 2017. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-06322-9.pdf
 2. Kemsley D. Kemsley S.A., Morgan F.T. Tax Evasion and Money Laundering: A Complete Framework Forthcoming. Journal of Financial Crime. Forthcoming. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3701758
 3. Phillips R. Group Subsidiaries, Tax Minimization and Offshore Financial Centres: Mapping Organizational Structures to Establish the “in-betweener” Advantage / Phillips, H. Petersen, R. Palan // Journal of International Business Policy. 2021. Vol. 4. P. 286–307.
 4. Roin J. Competition and Evasion: Another Perspective on International Tax Competition [Elektronnyj resurs] / J. Roin. 2000. URL: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8885&context=journal_articles
 5. 2021 Global Tax Survey: Beyond BEPS [Elektronnyj resurs] / Deloitte. 2021. URL: https://www.taxathand.com/article/19178/Australia/2021/2021-Global-Tax-Survey-Beyond-BEPS-available
 6. Supreme Court’s interpretation of “offshore” affects crews and may affect Pes [Elektronnyj resurs] / Deloitte. 2021. URL: https://www.taxathand.com/article/20251/Norway/2021/Supreme-Courts-interpretation-of-offshore-affects-crews-and-may-affect-PEs
 7. Reite F., Langenmayr D., Holtmann S. Avoiding taxes: banks’ use of internal debt. International Tax and Public Finance. 2021. Vol. 28(3). P. 717-745.
 8. Hines Jr. J.R. Harmful Tax Competition and its Harmful Remedies [Elektronnyj resurs] / Jr. J.R. Hines. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/232685569.pdf
 9. Afrӑsinei M-B. Tax Optimization and Round Tripping of Capital: Aan Exploratory Study. Journal of Public Administration, Finance and Law. 2019. №15. P. 154-173.
 10. Galaz V., Crona B., Dauriach A., Jouffray J.B., Österblom H., Fichtner  Tax havens and global environmental degradation. Nature ecology & evolution. 2018. Vol. 2(9). P. 1352-1357.
 11. Unger B. Money Laundering and Tax Evasion [Elektronnyj resurs] / B. Under. 2017. URL: http://coffers.eu/wp-content/uploads/2019/11/D6.2-Working-Paper.pdf
 12. Money Launderingof Serious Tax CrimesEnhancing Financial Intelligence Units‘ DetectionCapacities and Fostering Information Exchange. [Elektronnyj resurs]. 2020. URL: https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont_Group_of_Financial_Intelligence_Units_Operational_Guidance_for_FIU_Activities_and_the_Exchange_of_Information_Arabic.pdf

 

Post Author: Кравчик Юрій

Translate