Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПУБЛІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ІЗ ПАЛІННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ

APPLICATION OF PUBLIC MARKETING TOOLS IN THE FIGHT AGAINST ELECTRONIC CIGARETTE SMOKING AMONG TEENAGERS IN UKRAINE


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-65

Олена БОЧКО
Національний університет «Львівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0003-3422-4654

Olena BOCHKO
Lviv Polytechnic National University

 Анотація мовою оригіналу

     Зростання популярності використання електронних сигарет та можливість зменшення їх споживання за допомогою проведення публічних маркетингових заходів становить актуальність написання даної наукової праці. Вітчизняні науковці займались в основному вивченням шкідливості споживання та правовим регулюванням обігу електронних сигарет, їх акцизного оподаткування. Однак, ці наукові праці повністю не описують комплексне застосування інструментів публічного маркетингу у сфері боротьби із палінням електронних сигарет серед підлітків. У науковій статті описано визначення поняття  публічного маркетингу, як одного із типів маркетингу, в котрому публічна влада може брати участь. Проаналізовано успішність здійснення в Україні двох національних інформаційних кампаній щодо боротьби із тютюнопалінням. Визначено, що проведення таких кампаній найдоцільніше здійснювати у мережі Інтернет, так як підлітки активно її використовують. На думку автора статті, успіх кампанії «Безпечного куріння не існує» можливо було в рази збільшити, якби таргетингова реклама проводилась у всіх популярних соціальних мережах. Так, відеоролики транслювались у Youtube, Facebook, проте на даний час наймолодша аудиторія найбільше використовує TikTok. Також, якби організатори інформаційної кампанії звернулись б до популярних відеоблогерів, а ті у свою чергу у своїх роликах коротко розповіли про шкідливість паління електронних сигарет, то успіх проведення кампанії був би значно вищим. В статті наведено приклад того, як в Ісландії за допомогою запровадження національного плану «Молодь в Ісландії» було суттєво зменшено споживання електронних цигарок серед підлітків. А, Ісландія стала країною Європи із найменшим відсотком дітей та підлітків із шкідливими звичками. На основі цього було запропоновано можливі шляхи розв’язку проблеми в Україні, використовуючи інструменти публічного маркетингу. Також  в науковій статті було надано рекомендації щодо покращення застосування публічних маркетингових дій у сфері боротьби із паління е-сигарет серед підлітків в Україні.

Ключові слова: публічний маркетинг, публічна влада, публічний маркетинг, е-сигарети, держава

 Розширена анотація англійською мовою

     The increasing popularity of the use of electronic cigarettes and the possibility of reducing their consumption with the help of public marketing events make the writing of this scientific work relevant. Domestic scientists were mainly engaged in the study of the harmfulness of consumption and legal regulation of the circulation of electronic cigarettes, their excise taxation. However, these scientific works do not fully describe the comprehensive application of public marketing tools in the field of combating electronic cigarette smoking among teenagers. The scientific article describes the definition of the concept of demarketing, as one of the types of marketing in which public authorities can participate. The success of the implementation of two national information campaigns on the fight against tobacco smoking in Ukraine is analyzed. It was determined that it is most expedient to carry out such campaigns on the Internet, since teenagers actively use it. According to the author of the article, the success of the “There is no such thing as safe smoking” campaign could have been increased several times if targeted advertising was carried out in all popular social networks. Yes, videos were broadcast on YouTube, Facebook, but currently the youngest audience uses TikTok the most. Also, if the organizers of the information campaign had turned to popular video bloggers, and they, in turn, had briefly talked about the dangers of smoking electronic cigarettes in their videos, the success of the campaign would have been much higher. The article provides an example of how in Iceland, with the help of the implementation of the national plan “Youth in Iceland”, the consumption of electronic cigarettes among teenagers was significantly reduced. And, Iceland became the European country with the lowest percentage of children and teenagers with bad habits. Based on this, possible ways to solve the problem in Ukraine using public marketing tools were proposed. The scientific article also provided recommendations for improving the use of public marketing actions in the field of combating e-cigarette smoking among teenagers in Ukraine.

Key words: public marketing, public authority, demarketing, e-cigarettes, state.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate