Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

DEVELOPMENT OF THE DOUBLE THREAD CHAIN STICH SEWING MACHINE WITH REVERSE MOVEMENT

РОЗРОБКА ШВЕЙНОЇ МАШИНИ ДВОНИТКОВОГО ЛАНЦЮГОВОГО СТІБКА З РЕВЕРСОМ

Сторінки: 27-30. Номер: №1, 2019 (269)
Автори:
O.P. MANOILENKO, V.A. GOROBETS, D.O. NENNO
Kyiv National University of Technologies and Design
О.П. МАНОЙЛЕНКО, В.А. ГОРОБЕЦЬ, Д.О. НЕННО
Київський національний університет технологій та дизайну
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-269-1-27-30
Рецензія/Peer review : 26.11.2018 р.
Надрукована/Printed : 15.02.2019 р.

Анотація мовою оригіналу

In the work, we propose the algorithm of modernization of a specific chain stitch sewing machine, as a result of which significant expansion of technological possibilities of this machine is possible. In this work, the essence of the problem solved through the modernization, the composition and structure of devices, which need to be mounted in the machine, and their connection with the existing mechanisms of the machine, are developed. In addition, we provide the calculation of the main dimensional parameters of devices that provide reliable operation of the machine in both modes, as well as the trouble-free transition from one mode to another.
Keywords: sewing machine, fastening, chain stitch, reverse movement.

Розширена анотація українською мовою

В роботі розглянутий алгоритм модернізації конкретної сточувальної швейної машини ланцюгового стібка, в результаті якої можливе суттєве розширення її технологічних можливостей. В роботі розкрита суть проблеми, яка вирішується при модернізації, розроблена структура та будова пристроїв, які необхідно вмонтувати в машину та показаний їх зв’язок з існуючими механізмами машини. Крім того в роботі виконаний розрахунок основних розмірних параметрів даних пристроїв, які забезпечують надійну роботу машини в обох режимах, а також безпроблемний перехід з одного режиму в інший.
Ключові слова: швейна машина, закріпка, ланцюговий стібок, реверсивний рух.

References

  1. JUKI : catalog. – M. : Ynlegmash, 1982.
  2. Polukhin V.P. Shveynyye mashiny tsepnogo stezhka zarubezhnykh firm / Polukhin V.P., Reybarkh L.B. – M. : Legkaya industriya, 1979. – 344 p.
  3. s. № 617499 SSSR MPK D05V 1/10. Sposob polucheniya dvunitochnoy tsepnoy strochki pri pryamom i obratnom eye peremeshchenii / V.A. Pishchikov. V.V. Egorov. – Opubl. 30.07.78. Byul. № 28. – 26 p.
  4. s. № 825728 SSSR. MPK D05B 1/10. Shveynaya mashina dvokhnitochnogo tsepnogo sterzhka / V.A. Pishchikov. V.V. Egorov. – Opubl. 30.04.81. Byul. № 16. – 21 p.
  5. JUKI Main&Technology // Juki Corporation. URL: http/www.juki co. jp.
  6. Pischikov V. A. Opredelenie hodov petlitelya mashin dvuhnitochnogo tsepnogo stezhka / V. A. Pischikov, N. N. Saraev, A. I. Trachun // Izvestiya vuzov. Tehnologiya legkoy promyishlennosti. – 1974. – № 3, № 4.

Post Author: npetliaks

Translate