Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПАРАДИГМИ СУЧАСНИХ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ

PARADIGMS OF MODERN PROGRAMMING LANGUAGES

Сторінки: 240-245. Номер: №6, 2019 (279)

Автори:
Т. М. КОРОТУН
Заклад вищої освіти “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая”

TETYANA MIKHAILOVNA KOROTUN
Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-279-6-240-245
Рецензія/Peer review : 10.11.2019 р.
Надрукована/Printed : 2.01.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Мови програмування, характерні для парадигм програмування, відбивають еволюцію технологій програмування, використовуваних при рішенні завдань системної і прикладної інформатики від засобів машинного програмування на стику з апаратурою до мов надвисокого рівня і систем високопродуктивного програмування, включаючи засоби підтримки життєвого циклу програм. Нині в індустріальному програмуванні активно використовується імперативна і об’єктна парадигми. Є підстави вважати, що найближчим часом почне активно використовуватися функціональна парадигма. На прикладі програми показано, що, по-перше, об’єктне рішення і простіше для розуміння, і коротше. По-друге, об’єктне рішення дозволяє обробляти послідовності більшої довжини.
Ключові слова: парадигма програмування, мова програмування.

Розширена анотація англійською мовою

An important feature of industrial languages is the availability of visual aids that support different styles of programming. The set of ideas and concepts that define a programming style is called a programming paradigm. The programming language plays a fundamental role in the programming paradigm, because it is in it that we express how we “think”.
The programming styles and languages specific to these paradigms reflect the evolution of programming technologies (TPs) used in systems and applied computer science from hardware-to-hardware programming to high-level languages and high-performance programming systems, including software lifecycle support ( LCD).
Alternative approaches to information processing, formed during the creation and application of programming languages and systems, are called programming paradigms. The study and clear classification of existing and new paradigms of programming (PP) are designed to help both sound choices and the creation of computer languages in the formation of software projects and improvements in information technology (IT).
Programming languages specific to programming paradigms reflect the evolution of programming technologies used in systems and applied computer science from hardware programming at the interface with hardware to ultra-high-level languages and high-performance programming systems, including software lifecycle support.
Currently, the imperative and object paradigms are actively used in industrial programming. There is reason to believe that the functional paradigm will be actively used in the near future.
The example of the program shows that, first, the object solution is both easier to understand and shorter. Secondly, the object solution allows you to process sequences of greater length.
Keywords: programming paradigm, programming language.

References

  1. Gorodnjaja L.V. Paradigmy parallel’nogo programmirovanija v universitetskih obrazovatel’nyh programmah i specializacii // Vserossijskaja nauchnaja konferencija “Nauchnyj servis v seti Internet: reshenie bol’shih zadach − Novorossijsk-Moskva, 2008. − s. 180-184. L.V.
  2. Gorodnjaja L.V. Paradigmy programmirovanija Chast’ 1 Sravnenie paradigm programmirovanija Preprint 172 URL: – http://www.iis.nsk.su/files/preprints/172.pdf
  3. Palmer S.R., Felsing. Dzh.M. Prakticheskoe rukovodstvo po funkcional’no orientirovannoj razrabotke PO. − M.: Vil’jams, 2002. − 299 s.

 

Post Author: Кравчик Юрій

Translate