Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СТРАТЕГІЙ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

GENERALIZED CHARACTERISTICS TYPES OF EXCHANGE TRADING STRATEGIES

Сторінки: 163-169. Номер: №5, Том 1, 2021 (298)

Автори:
КАРПЕНКО В.Л.
ORCID: 0000-0002-2476-6700
e-mail: vitaliy_karpenko@ukr.net
Хмельницький національний університет

VITALII KARPENKO
Khmelnytskyi National University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-298-5(1)-27
Надійшла / Paper received : 02.09.2021
Надрукована / Paper Printed : 04.10.2021

Анотація мовою оригіналу

      Визначено, що інтернет-трейдинг пов’язаний зі значним ступенем ризику, зменшити який є можливість завдяки ґрунтовному і системному підходу до вибору стратегій біржової торгівлі. Стратегія (система) біржової торгівлі – це особисті правила торгівлі, які враховують ситуацію на ринку, знання й розуміння трейдера цієї ситуації, а також побажання трейдера щодо прибутковості торгівлі із врахуванням ризиків. Розглянуто торговельні системи, що ґрунтуються на основі технічного аналізу біржових графіків: трендову (будується на передбаченні того, що ціна буде зростати або спадати згідно тенденції, яка склалась на ринку), флетову (передбачає, що ціни змінюються в межах коридору, що має чітко окреслені границі, що підкріплені рівнями супротиву або підтримки), контртрендову (передбачає визначення точки розвороту трендового руху ціни), торгівлю за форекс-паттернами (передбачає визначення фігур графічного аналізу біржових графіків, в результаті чого, згідно напрацьованої статистики, з’являється можливість з високою ймовірністю передбачити рух ціни), хвильового аналізу (передбачає, що поведінка ринку залежить від психології учасників, що виражається в імпульсивності поведінки), пробиття волатильності (передбачає, що суттєвою є подія фактичного виходу ціни із встановленого каналу, що створює можливості для розвитку тенденції), сесійну торгівлю (передбачає роботу на ринку в межах конкретної торговельної сесії), торгівлю за рівнями Фібоначчі (передбачає, що ціна повинна створювати корекції від тренду, відбиваючись від спеціальних рівнів, які побудовані на основі числової послідовності Фібоначчі), скальпінгову (передбачає торгівлю в межах дуже короткої торговельної сесії й характеризується невеликими рівнями тейк профітів) та універсальні (передбачають різноманітне поєднання перерахованих вище систем в залежності від вподобань і досвіду трейдера). Зроблено висновок, що прибутковими можуть бути усі види торговельних систем, але в першу чергу все залежить від знань і умінь особи, яка здійснює торговельні операції.
      Ключові слова: торгівля (трейдинг), стратегія, біржова торгівля, інтернет-трейдинг, тредер, стратегія (система) біржової торгівлі.

Розширена анотація англійською мовою

      It has been determined that online trading is associated with a significant degree of risk, which can be reduced through a thorough and systematic approach to the choice of exchange trading strategies. The strategy (system) of exchange trading is a personal trading rules that take into account the market situation, knowledge and understanding of the trader of this situation, as well as the trader’s wishes regarding the profitability of trading, taking into account the risks. Trading systems based on technical analysis of stock charts are considered: trend (based on the assumption that the price will rise or fall according to market trends), flat (assumes that prices change within a corridor that has clearly defined borders, supported by levels of resistance or support), counter-trend (involves determining the turning point of the price movement), trading on forex patterns (involves determining the figures of graphical analysis of stock charts, resulting in, according to statistics, there is a high probability predict price movements), wave analysis (assumes that market behavior depends on the psychology of participants, which is expressed in the impulsiveness of behavior), breakthrough volatility (assumes that a significant event is the actual exit of the price from the established channel, creating opportunities for trends), session trade (involves work in the market within a specific trade session), trading at Fibonacci levels (assumes that the price should create adjustments to the trend, reflecting the special levels, which are based on the numerical sequence of Fibonacci), scalping (provides trading within the trading day and is characterized by small levels of take profits and relatively large levels of stop-losses) and universal (provide a different combination of the above systems depending on the preferences and experience of the trader). It is concluded that all types of trading systems can be profitable, but first of all it all depends on the knowledge and skills of the person who carries out trading operations.
Key words: trade, strategy, exchange trade, internet trading, trader, strategy (system) of exchange trade.

References

 1. Hladun D. Perspektyvy internet-treidynhu v Ukraini / D. Hladun // Investytsii ta investuvannia v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://inernettrading.at.ua
 2. Semchuk O. Problemy rozvytku fondovoho rynku Ukrainy / O. Semchuk // Ekonomika i pravo. – 2009. – №2. – S. 9–12.
 3. O.Faryna. Yak prymnozhyty statky, torhuiuchy aktsiiamy cherez Internet [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.kyivpost.ua
 4. T.Manko. Mify pro Internet-treidynh [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.news.finance.ua
 5. Ukraintsiam dozvolyly trymaty koshty na zarubizhnykh rakhunkakh bez litsenzii NBU [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://economics.unian.net/finance/1795061-ukraintsam-razreshili-derjat-dengi-na-zarubejnyih-schetah-bez-litsenzii-nbu.html
 6. 10 rozpovsiudzhenykh vydiv torhovelnykh system na valiutnomu rynku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://yavforex.ru/ novichku/vidy-torgovyx-sistem-na-rynke-foreks-osobennosti-i-primery/
 7. Typy torhovelnykh system: klasyfikatsiia ta problema vyboru [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/tipy-torgovykh-sistem-klassifikatciia-i-problema-vybora
 8. Patterny foreks – vyshchyi pilotazh treidynhu! [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://blog-forex.org/patterny-foreks.html
 9. Probii volatylnosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.vtradinge.com/Strategii-dlja-Foreks/Proboj-volatilnosti
 10. Torhovelni stratehii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://tradexperts.ru/strategii-foreks/torgovye-strategii
 11. Linii (rivni) Fibonachchi. Yak korystuvatysia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://1ppa.ru/uk/vozmozhnosti/linii-urovni-fibonachchi-kak-polzovatsya/
 12. Skalpinh yak vyd birzhovoi torhivli [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://svitinvest.com.ua/torgivlya-na-birzhi/skalping-2/

Post Author: npetliaks

Translate