Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ВІБРОЦЕНТРОБІЖНОГО СЕПАРАТОРА ЗЕРНА

JUSTIFICATION OF PARAMETERS AND DEVELOPMENT OF A LINEAR ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE OF A VIBROCENTER GRAIN SEPARATOR

Сторінки: 99-108. Номер: №5, 2021 (301)
 Автори:
ВОЗНЯК О.М.
Вінницький національний аграрний університет
e-mail: alex.voz1966@gmail.com
ШТУЦЬ А.А.
Вінницький національний аграрний університет
e-mail: shtuts1989@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-4242-2100
КОЛІСНИК М.А.
Вінницький національний аграрний університет
e-mail: kolisnik30@gmail.com
WOZNIAK A.M., SHTUTS A.A., KOLISNYK M.M.
Vinnytsia National Agrarian University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-301-5-99-108
Рецензія/Peer review : 18.09.2021р.
Надрукована/Printed : 10.10.2021 р.

Анотація мовою оригіналу

 Розвиток сільського господарства залежить від умов забезпечення якості та збереження вирощеної і виробленої продукції. Для вирішення цих завдань, зокрема, зернопереробні підприємства повинні мати добре оснащення, технічну базу, здатну забезпечити якісне сепарування зерна, що надходить без втрат протягом короткого терміну. Сепарація зернових має ключове місце не тільки в процесі переробки, а є одним з основних шляхів, що сприяють підвищенню врожайності зернових культур, так як процес сепарування сприяє відбору найбільш високоякісного (фізіологічно дозрілого) посівного матеріалу.
Робота з зерном базується на основних принципах, які включають в себе прогресивну технологію, потокові методи обробки та автоматизацію процесу виробництва. Переважна більшість використовуваних на сьогоднішній день в сільському господарстві машин для сепарації мають досить низьку продуктивність, тому що переважно для очищення зернових сумішей використовують гравітаційні сили. Щорічно вимоги виробництва зростають і вимагають нових, найбільш енергетично і технологічно ефективних способів сепарування, а також створення або модернізації існуючих сепаруючих машин з більш високими показниками продуктивності, якості та ефективності розділення зернових сумішей.
Основною проблемою при розгляді питань вдосконалення з тимчасових зернових вібровідцентрових сепараторів є відсутність основи конструктивної схеми вібраційного приводу, яка дасть можливість здійснення заданого закону коливань з необхідною точністю і можливістю плавно регулювати амплітуду і частоту коливань робочого органа у вертикальній площині. Цікаві і широкі перспективи розвитку електроприводу пов’язані із застосуванням так званих лінійних двигунів. Лінійні двигуни можуть бути асинхронними, синхронними і постійного струму, повторюючи за принципом своєї дії відповідні двигуни обертального руху. Вібросепаратор і його електропривод дозволить значно поліпшити якість технологічного процесу, підвищити ефективність розподілу зернових сумішей і термін експлуатації машин [11]. Для повного розуміння стану питання розглянемо конструкції зерноочисних сепараторів, найбільш поширених на сільськогосподарських підприємствах нашої країни.
Ключові слова: система управління, лінійний асинхронний електродвигун, віброцентробіжний сепаратор, технологічні процеси, розробка, дослідження, удосконалення, зерно.

 Розширена анотація англійською мовою

The development of agriculture depends on the conditions of quality assurance and preservation of grown and produced products. To solve these problems, in particular, grain processing enterprises must have a well-equipped technical base capable of ensuring high-quality separation of grain, which arrives without losses in the short term. Separation of cereals is a key place not only in the processing process, but also is one of the main ways to increase the yield of cereals, as the separation process contributes to the selection of the highest quality (physiologically mature) seed. Work with grain is based on basic principles, which include advanced technology, flow processing methods and automation of the production process. Post-harvest processing of grain must ensure the timely organization and timely execution of all its stages while ensuring the minimum possible values ​​of energy and complexity of the process. The vast majority of separation machines used today in agriculture have a fairly low productivity, as most of them use gravitational forces to clean grain mixtures. Every year, production requirements are growing, and require new, most energy and technologically efficient methods of separation, as well as the creation or modernization of existing separating machines with higher productivity, quality and efficiency of separation of grain mixtures. Without theoretical and practical research, grain cleaning machines are impossible to further improve and create new, high-tech and energy-efficient structures. The main difficulty in considering improvements in temporary grain vibratory centrifugal separators is the lack of a basic design scheme of the vibrating drive, which will allow the implementation of a given law of oscillations with the required accuracy and ability to smoothly adjust the amplitude and frequency of oscillations in the vertical plane. Interesting and broad prospects for the development of electric drive are associated with the use of so-called linear motors. A large number of production mechanisms and devices have translational or reciprocating motion of the working bodies (lifting and transport machines, feed mechanisms of various machines, presses, hammers, etc.). As the drive of these mechanisms and devices, conventional electric motors were used in combination with special types of mechanical transmissions (crank mechanism, screw-nut transmission), transformed the rotational motion of the working body. Linear motors can be asynchronous, synchronous and direct current, repeating the principle of their operation of the corresponding motors of rotational motion.
Key words: Control system, asynchronous electric motor, vibration center separator, technological processes, development, research, improvement, grain.

References

 1. Kaletnik H. M., Oliinichuk S. T., Skoruk O. P. Alternatyvna enerhetyka Ukrainy. Osoblyvosti funktsionuvannia i perspektyvy rozvytok. Vinnytsia : “Edelveis”, 2012. 256 s.
 2. Vozniak O.M. Shtuts A.A. Kolisnyk M.A. Suchasni systemy elektropryvodiv. Teoriia ta praktyka chastyna 1 : navch. posib. Vinnytsia : TOV “TVORY”, 2021. 280 s.
 3. Semenov V.A. Process separirovaniya v centrobezhnom separatore s pulsiruyushim izmeneniem skorosti : avtoref. dis. kand. tehn. nauk : 05.18.12. Krasnodar, 2012. 24 s.
 4. Halilov B.R. Vibrocentrobezhnaya zernoochistitelnaya mashina s linejnym elektroprivodom. Innovacii v agrohimii, veterinarii, selskom hozyajstve i ekologii : sbornik materialov Mezhdunarodnogo konkursa nauchnyh rabot studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. S. 74.
 5. Vydmysh A.A., Yaroshenko L.V. Osnovy elektropryvoda. Teoriia ta praktyka. Chastyna 1 : navch. posib. Vinnytsia : TOV “TVORY”, 2020, 390 s.
 6. Matviichuk V.A., Stadnik M.I., Rubanenko O O. Elektropryvod vyrobnychykh mashyn i mekhanizmiv : navchalnyi posibnyk z vykonannia kursovoi roboty dlia spetsialnisti 141 «Elektroenerhetyka, elektrotekhnika ta elektromekhanika». Vinnytsia : VNAU, 2016. 92 s.
 7. Stadnik M.I., Vydmysh A.A., Shtuts A.A., Kolisnyk M.A. Intelektualni systemy v elektroenerhetytsi. Teoriia ta praktyka : navch. posib. Vinnytsia : TOV “TVORY”, 2020. 332 s.
 8. Vozniak O.M., Shtuts A.A., Zamrii M.A. Rozrobka mikroprotsesornoho kontrolera dlia vymiriuvannia liniinoho peremishchennia rukhomykh orhaniv vykonavchykh mekhanizmiv vibratsiinykh mashyn. Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh. 2020. № 2(101). 71–84.
 9. Vozniak O.M., Shtuts A.A. Doslidzhennia systemy kontroliu temperatury pryrodnoho hazu. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. 2020. № 3 (110). S. 34–50.
 10. 123617 Ukraina Vibrosyto dlia ochyshchennia burovoho rozchynu z rehulovanymy parametramy kolyvan : MPK E21B 21/06, B65G 27/02, B65G 27/32, B06B 1/16, B01D 21/28. № a 2019 11373 / Yaroshenko L.V., Shtuts A.A., Kolisnyk M.A. – zaiav. 22.19.2019 ; opubl. 25.05.2020, Biul. № 17.
 11. Vozniak O.M., Shtuts A.A., Zamrii M.A. Systema upravlinnia kolektornym dvyhunom Tekhnika, enerhetyka, transport APK. 2021. № 1(112). S. 100 –112.
 12. Vydmysh A.A., Shtuts A.A. Polipshchennia kharakterystyk peretvoriuvacha elektropryvoda v perekhidnykh rezhymakh. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ahroinzhenerni doslidzhennia. 2019. № 23. S. 61–69.
 13. Solona O.V. Statyka vzaiemodii absoliutno tverdykh til iz sypuchym seredovyshchem. Vibratsii u tekhnitsi ta tekhnolohiiakh. 2018. № 3 (90). S. 105–116.
 14. Spirin A.V., Tsurkan O.V. Otsinka na konkurentozdatnist vibratsiinoho zmishuvacha. Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh. 2004. № 2(34). S. 70–72.
 15. Tsurkan O.V. Rozrobka ta doslidzhennia enerhooshchadnoho vibratsiinoho zmishuvacha dlia vnesennia premiksiv v kombikormy. 2004. S. 192–205.
 16. Vydmysh A.A. Synkhronizovani asynkhronni dvyhuny z faznym rotorom dlia enerhozberihaiuchykh tekhnolohii v ahropromyslovomu kompleksi. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. 2019. № 1 (104). C. 84–88.
 17. Vydmysh A.A., Shtuts A.A., Kolisnyk M.A. (30%)Bahatofunktsionalne vykorystannia asynkhronnykh dvyhuniv z faznym rotorom Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky. 2021. № 1 (293). S. 104–113.
 18. Vydmysh A.A., Shtuts A.A. Doslidzhennia dynamichnykh kharakterystyk zamknenoi systemy elektropryvoda hravitatsiinoho betonozmishuvacha shliakhom kompiuternoho modeliuvannia. Visnyk KhNU. Seriia: Tekhnichni nauky. 2021. № 1 (293). S. 113–125.

Post Author: npetliaks

Translate