Політика відкритого доступу

Журнали «Вісник Хмельницького національного університету. Серії: економічні та технічні науки», «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», «Computer Systems and Information Technologies» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.