Головний редактор

Скиба М. Є.

д. т. н., професор, голова Вченої ради Хмельницького національного університету, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Україна

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204934613

 

Заступник головного редактора

Синюк О. М.

д. т. н., проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196153541

 

Відповідальний секретар

Горященко С. Л.

к.т.н., доцент, доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, Заслужений винахідник України, керівник Лабораторії енергозберігаючих технологій Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55855469200

 

Члени редколегії серії «Технічні науки»

Березненко С. М.

д. т. н., професор кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну, академік Академії інженерних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, м. Київ.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204495007

 

Бойко Ю. М.

д. т. н., професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225839400

 

Бубуліс Альгімантас

доктор наук, професор, старший науковий співробітник Інституту мехатроніки Каунаського технологічного університету, Литва.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8953682400

 

Говорущенко Т. О.

д. т. н., професор кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54420153900

 

Гордєєв А. І.

д. т. н., професор кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Горошко А. В.

д. т. н., професор кафедри фізики та електротехніки Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225572600

 

Грабко В. В.

д. т. н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету, академік Транспортної академії наук України, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55327808300

 

Диха О. В.

д. т. н, професор, завідувач кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504514873

 

Захаркевич О. В.

д. т. н., професор кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195265085

 

Защепкіна Н. М.

д. т. н., професор кафедри інформаційної вимірювальної технології економічної безпеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211378002

 

Злотенко Б. М.

д. т. н., професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна.

 

Зубков А. М.

д. т. н., головний науковий співробітник ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут», м. Львів, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8373001600

 

Каплун П. В.

д. т. н., професор кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003720052

 

Карташов В. М.

д. т. н., професор кафедри радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9534197500

 

Кичак В. М.

д. т. н., професор кафедри телекомунікаційних систем і телебачення Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55226021300

 

Лунтовський А. О.

д. т. н., професор Дрезденського університету кооперативної освіти, Німеччина.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21834380800

 

Мазур М. П.

д. т. н., професор кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Мандзюк І. А.

д. т. н., професор кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=85030099210

 

Мартинюк В. В.

д. т. н., професор кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24723085900

 

Місяць В. П.

д. т. н., професор кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій і дизайну, м. Київ, Україна.

 

Мельничук П. П.

д. т. н., професор кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Житомирського державного технологічного університету, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, м. Житомир, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603891090

 

Мясіщев О. А.

д. т. н., професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 

Натріашвілі Тамаз Мамієвич

д. т. н., професор, директор Інституту механіки машин ім. Р. Двалі, м. Тбілісі, Грузія.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56227408600

 

Нелін Є. А.

д. т. н., професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», м.Київ

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603751679

 

Павлов С. В.

д. т. н., професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103366036

 

Параска О. А.

д. т. н., доцент кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету, м.Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56226918000

 

Попов Валентин

доктор природничих наук, професор Інституту механіки, м. Берлін, Німеччина.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103366036

 

Рогатинський Р. М.

д. т. н., професор, проректор з  наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57144531500

 

Сарібекова Д. Г.

д. т. н., професор кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56527173900

 

Семенко А. І.

д. т. н., професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ, України, лауреат Державної премії СРСР.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189331199

 

Славінська А. Л.

д. т. н., професор кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56728838400

 

Харжевський В. О.

д. т. н., професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=85064732073

 

Шинкарук О. М.

д. т. н., професор, проректор Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36021588100

 

Шклярський В. І.

д. т. н., професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15766412000

 

Щербань Ю. Ю.

д. т. н., професор кафедри технологій легкої промисловості ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості», м. Київ, Україна.

 

Ясній П. В.

д. т. н., професор, ректор Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, заслужений діяч науки і техніки України.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602541844

 

Кальчиньскі Томаш

доктор наук, кафедра механіки та мехатроніки Технологічно-природничого університету, м. Бидгощ, Польща.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55773235700

 

Матушевський Мацей

доктор наук, професор кафедри експлуатації машин та транспорту Технологічно-природничого університету, м. Бидгощ, Польща.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56454087200

 

Мушлевський Лукаш

доктор наук, завідувач кафедри експлуатації машин та транспорт Технологічно-природничого університету, м. Бидгощ, Польща.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35196638000

 

Мушял Януш

доктор наук, декан факультету механічної інженерії Технологічно-природничого університету, м. Бидгощ, Польща.

Профіль Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26028619800

 

Елсаєд Ахмед Ельнашар

доктор наук, професор кафедри текстилю та одягу факультету спеціальної освіти, Кафрельшейський університет, Єгипет.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56114707600