Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ МАЛОГАБАРИТНОЇ КАРТОПЛЕСАДЖАЛКИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ

METHOD OF RESEARCH SMALL-SIZED POTATO PLANTS IN PRODUCTION CONDITIONS

Сторінки: 121-125. Номер: №2, 2020 (283)

Автори:
А.І. МИЗЮК
Вінницький національний аграрний університет
А.I. MYZYUK
Vinnytsia National Agrarian University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-283-2-121-125
Рецензія/Peer review : 14.4.2020 р.
Надрукована/Printed : 16.6.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

В статті описана методика дослідження малогабаритної картоплесаджалки у виробничих умовах. Наводяться показники, необхідні для дослідження. Для підвищення продуктивності праці в господарствах використовують засоби малої механізації. Встановлено, що застосування засобів малої механізації (мотоблоків з набором знарядь) в господарствах обумовлено їх невеликими розмірами і дрібноконтурними ділянками. Картоплю, в основному, висаджують з шириною міжрядь 70 см. Однак, з переходом на енергонасичені трактори, спостерігається невідповідність ширини міжрядь і ширини коліс. Це призводить до ущільнення ґрунту, зменшення площі живлення рослин, збільшення кількості грудок в ґрунті. Встановлено, що на посадках з широкими міжряддями створюються кращі умови для реалізації потенційної продуктивності картоплі інтенсивних сортів, зменшується щільність ґрунту в зоні кущів картоплі, підвищується товарність, бульбою створюється більш оптимальна вологість повітря, тому ураження рослин фітофторозом знижується. Визначено, що урожай картоплі на 90–95% формується за рахунок фотосинтезу, тому площа асиміляційної поверхні листя – один з основних показників, що характеризує стан посадок. При розширенні міжрядь до 90 см асиміляційна поверхня листя збільшувалася в обох сортів і становила в середньому за три роки (тис. м2/га): у сорту Броницький – 18,9–23,4, у Скарб – 21,2–24,2. При вирощуванні картоплі з міжряддями 90 см ураження рослин фітофторозом знижувалося на 1-2 бали, так як бадилля при широких міжряддях повністю не змикається і краще провітрюється. Зі збільшенням ширини міжрядь з 70 до 90 см урожай підвищувався у обох сортів. У сорті Бронницький при густоті посадки 60 тис/га зі збільшенням ширини міжрядь урожай підвищувався. Надбавка врожаю з гектара в середньому за три роки склала 4,2 т, при густоті посадки 50 тис/га вона склала 1,3; 40 тис./га – 0,5 т.
Ключові слова: методика, дослідження, господарство, картопля, ефективність, картоплесаджалка, точність посадки.

Розширена анотація англійською мовою

The article describes the method of investigation of small potato planters in production conditions. Indicators necessary for the study are given. Small-scale mechanization is used to increase productivity in farms. It is established that the use of small mechanization (motor-blocks with a set of tools) in the farms is due to their small size and small contour areas. Potatoes are mostly planted with a row spacing of 70 cm. However, with the transition to energy-intensive tractors, there is a discrepancy between the row spacing and the wheel width. This leads to soil compaction, a decrease in plant nutrition area, an increase in the number of lumps in the soil. It is established that on plantings with wide aisles better conditions for realization of potential productivity of potatoes of intensive varieties are created, the density of soil in the area of potato bushes decreases, marketability is increased, potato creates more optimal humidity of the air, so plant lesions are reduced by phytophthora. It is determined that the yield of potatoes by 90-95% is formed by photosynthesis, so the area of the assimilation surface of the leaves is one of the main indicators characterizing the state of planting. With row spacing up to 90 cm, the assimilation surface of the leaves increased in both varieties and averaged over three years (thousand m2/ha): in the Bronnytsky variety – 18.9-23.4, in Treasure – 21.2-24.2. When growing potatoes with rows of 90 cm plant lesions plant blight decreased by 1-2 points, as the bot is not fully closed at wide aisles and is better ventilated. With increasing row spacing from 70 to 90 cm, the yield increased in both varieties. In the Bronnytsky variety, with a planting density of 60,000 ha, with increasing row spacing, the crop increased. The crop yield per hectare averaged 4.2 tonnes over the three years, at a planting density of 50,000 ha, it was 1.3; 40 thousand/Ha – 0,5 t.
Keywords: methodology, research, economy, potatoes, efficiency, potato planter, planting accuracy.

References

  1. Mehanizaciya tehnologicheskogo processa uborki kartofelya v melkotovarnyh hozyajstvah / [V.N. Kuvajcev, N.P. Laryushin, O.N.Kuharev, V.S. Bochkarev]. – Penza : RIO PGSHA 2014. – 172 s. : il.
  2. Laryushin N.P. V osnove razrabotke tehniki – fiziko-mehanicheskie svojstva kartofelya / N.P. Laryushin, O.N. Kuharev, A.A.Kabunin // Kartofel i ovoshi. – 2012. – № 7. – S. 10-11.
  3. Laryushin N.P. Effektivnost primeneniya kompleksa mashin dlya proizvodstva kartofelya v melkotovarnyh hozyajstvah / N.P.Laryushin, O.N. Kuharev, V.S. Bochkarev // Niva Povolzhya. – 2011. – № 4.– S. 97–101.
  4. Kuharev O.N. Kachestvo drazhirovaniya semyan v barabannomdrazhiratore s vrashayushimsya dnom / O.N. Kuharev, I.N.Syomov, A.M. Chirkov // Traktory i selhozmashiny. – 2011. – № 1. – S. 10–12.
  5. Kuharev O.N. Teoreticheskoe obosnovanie barabannogo drazhiratora s vrashayushimsya dnom / O.N. Kuharev, G.E. Grishin, I.N.Syomov // Niva Povolzhya. – 2013. – № 1(26). – S. 51–55.
  6. Gosudarstvennaya programma razvitiya agrarnogo biznesa v Respublike Belarus na 2016–2020 gody [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : http://www.mshp.gov.by/programms/a868489390de4373.html.
  7. Klochkov, A.V. Selskohozyajstvennye mashiny / A.V. Klochkov, N.V. Chajchic, V.P. Buyashov. – Minsk : Uradzhaj, 1997. – S.207-208.

 

Post Author: npetliaks

Translate