Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СЕРВІСІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATED SERVICES OF SMALL BUSINESSES

Сторінки:  253-257. Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
НІКОНОВ ОЛЕГ
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid.org/0000-0002-8878-4318
e-mail: nikonov.oy@knutd.edu.ua
СКІДАН Владіслава
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid.org/0000-0002-8358-9759
e-mail: skidan.vv@knutd.edu.ua
ВОЛІВАЧ АНТОНІНА
Київський національний університет технологій та дизайну
https://orcid.org/0000-0002-7119-7774
e-mail: volivach.ap@knutd.com.ua
САТАЄВ МАРАТ
Південно-Казахстанського державного університету імені М. Ауезова
https://orcid.org/0000-0002-5819-4480
e-mail: maratsataev@ukgu.kz
NIKONOV OlLEH
Kyiv National University of Technology and Design
SKIDAN VLADYSLAVA
Kyiv National University of Technology and Design
VOLIVACH ANTONINA
Kyiv National University of Technology and Design
SATAYEV MARAT
M.Auezov South Kazakhstan State University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-253-257

Анотація мовою оригіналу

В роботі проведено дослідження інформаційних систем для автоматизованих сервісів малих підприємств на основі використання програмних мобільних додатків на прикладі підприємств сфери послуг. На основі аналізу існуючих мобільних додатків для підприємств сфери послуг розроблено мобільний додаток автоматизованої системи «Ремонт цифрової техніки» з використанням інструментарію Microsoft Visual Studio. Розроблена конфігурація складається з трьох функціональних підсистем, реалізує різнорівневі права доступу до функціональних частин, забезпечує оптимізовану роботу над замовленнями клієнтів. Для розробки програмної системи мобільного додатку обрано трирівневу архітектуру, яка включає компоненти: клієнтський додаток, сервер додатків та сервер бази даних. Побудовано функціональну модель інформаційної системи для автоматизованих сервісів малих підприємств на прикладі мобільного додатку «Ремонт цифрової техніки».
Ключові слова: інформаційна система, автоматизовані сервіси, мобільний додаток, малі підприємства.

Розширена анотація англійською  мовою

The purpose of this work is to research information systems for automated services of small businesses based on the use of mobile software applications to enhance their efficiency and competitiveness.
Enhancing efficiency and competitiveness is a primary trend in the development of small businesses in modern business ecosystems. In the face of increasing competition and rapid changes in business ecosystems, companies are improving their processes using new technologies and strategies that open up new opportunities for growth and development, as well as ensure their resilience in business ecosystems. The automation of services for small businesses is a development direction that contributes to increasing their efficiency and competitiveness.
This work investigates information systems for automated services of small businesses based on the use of mobile software applications, using service sector companies as an example. Based on the analysis of existing mobile applications for service-oriented businesses, a mobile application of an automated system «Digital Device Repair» has been developed using Microsoft Visual Studio tools. The developed configuration consists of three functional subsystems, implementing multi-level access rights to functional components and ensuring optimized handling of customer orders. A three-tier architecture is chosen for the development of the mobile application software system, which includes components: a client application connected to an application server, which is in turn connected to a database server. A functional model of an information system for automated services for small businesses has been developed using the example of the mobile application «Digital Device Repair».
Keywords: information system, automated services, mobile application, small businesses.

Post Author: Горященко Сергій

Translate